Klas 1: de groep van juffrouw Offermans

Dit was de eerste klas waar we binnengegaan zijn en binnen de kortste tijd was onze primitieve voorstelling van "debiel" verdwenen. Deze klas straalde een bijzonder prettige en levenslustige sfeer uit.
Klassikale lessen kunnen in de eerste groep praktisch nog niet gegeven worden door de zeer grote verschillen in aanleg van de leerlingen. Zo was bij de leesles de klas in vier groepjes verdeeld, terwijl er één leerling een groepje apart vormde en één nog niet leesrijp was. Deze laatste was nog niet helemaal bij het leerproces betrokken. Hij  bevond zich nog in het kleuterstadium. 

Wat het rekenen betreft, was er een nog groter verschil in prestaties. Het spreekt voor zich, dat dit zeer nadelig is voor de leerkracht om alle kinderen bij te houden en de nodige aandacht te kunnen geven.

Tijdens de gymnastiekles viel het ons op, dat er verschillende leerlingen waren, die ook motorisch niet helemaal volwaardig waren.
Dit is volgens de leerkracht geen vreemd verschijnsel.
In dit verband wees zij op de test van Osareski, die, in tegenstelling met de meeste andere tests, geen IQ, maar een MQ, een Motorisch Quotiënt als uitkomst geeft.

Nu schijnt er een duidelijke correlatie te bestaan tussen het IQ en het MQ.

Er zijn echter ook lichamelijk zeer goed ontwikkelde debielen.

Dit hangt vaak samen met het milieu.

De zogenaamde “achterbuurtjongens”, uit de a-culturele en a-sociale gezinnen zijn namelijk vaak aangewezen op het “help yourself”. Dientengevolge brengen zij een groot deel van hun vrije tijd door op straat.

 

Klas 2: de groep van Juffrouw Spoelstra