Klas 5b: de Groep van Meneer de Groot

 

De hoogste klas die wij bezochten.

De klasleerkracht is een groot voorstander van het VBO, het Voortgezet Buiengewoon Onderwijs. Dit zou geheel gericht moeten zjn op “praktijk & bedrijf”. De leerlingen zouden al zelfstandig een taak moeten kunnen volbrengen als het schilderen van het schoolhek of iets dergelijks. Ze zouden hier ook een “loon”voor moeten krijgen.

Het VBO zou in de school zelf voor de twee hoogste afdelingen georganiseerd kunnen worden. Als de leerlingen dan ook een eigen ingang krijgen, hebben ze vanzelf al het gevoel, niet meer op de “lagere school”te zitten, maar evenals hun leeftijdgenoten op een “hogere”.

Vanuit 5b staan er voor de leerlingen drie mogelijkheden open:

  1. ze gaan werken
  2. ze zijn ontwikkeld genoeg om naar het ITO te kunnen met twee dagen per week avondschool op de Pancras
  3. ze hebben nog niet de verstandelijke vermogens om het ITO te kunnen volgen en zijn nog te jong om de school te verlaten. Zij gaan naar de 6e, de werkklas.

Omdat deze klas voor vele leerlingen de laatste klas is, nemen ook aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde een belangrijke plaats in. Handenarbeid staat hier niet zo op de voorgrond als in 4b & 5a.

De leerlingen worden hier gedwongen tot zelfstandig werken. Ze krijgen opdrachten die aan het einde van de week klaar moeten zijn. Met behulp van het uitkomstenboekje moeten ze hun werk ook zelf nakijken. Worden daarbij oneerlijke praktijken verricht, dan komt dit volgens de onderwijzer binnen één maand uit.

Dit systeem schijnt bijzonder goed te voldoen.

In deze klas maakten de leerlingen een tekening of een opstel.

 

"De groene ondergrondse stenenvreter

of:

Alleen op de wereld”.

 


Alleen op de wereld

ik wer zors waaker
mein vader was er niet
neemmant was er
ik gim naar duiten

er was niemmant

Dan gin ik naar het brandwirhuis ik pakte een auto
toon geen ik naar sgeephol daar pate een straaljaagr
en ik vloger mee naar New York dar dan wau ik gewren kopen maar er was niemant tus ik pat het maar en ook pakte ik menusee zoo   toon geen ik naar zuid afrka dan land ik
ik pat een ato en ree naar de orwaud en ik pat mijn gee weer er kwam een leew op mien af ik pat mijn gweer en waaw giten mar meen gwer was neet gu lad en ton nam de leew een spron en hij at meen op

wim gikkeng, 12 jaarAlleen op de werel.

Toen ik op een morgen waker werd kleden ik mij aan en liep naar beneden en in zag daar nimand ik riep en riep maar geen antwoord ik ging naar de kamer waar mijn moeder slaapt maar ze was ook weg er was nimand ik ging naar buiten daar was ook niets werkelijk niewts ik liep door de straat of er imand was nee hoor  ik was helemaal alleen  ik ging weer naar huis en zete de radio aan maar die dee het ook niet in ging op een stoel ziten denken wat ik zou gaan doen daar schoot me eits te binen ik ging eerst een outo halen en dan zou ik maar gaan zoeken ja dat was een mooi plan ik halde een outo en reed weer trug naar huis ik ging als inpaken en nu moest ik nog ewen wat gaan halen een nieuwe broek en schoenen zo dat was klaar ik kon nu toch rustig met een otou rijden want er waren toch nimand ik pakte en land kaar en ik dacht waar zou ik heen gaan nou ja dat doet er nog niet toe ik rij maar ergens heen 'o wacht ik ben nog eits vergeten voedsel  ik red even naar de baker en halde daar en stuk of brooden en nu nog naar de krudnier daar halden ik van als wat   zo en nu maar rijden meschien kwam ik nog een paar mensen tegen kwaan ik reed de kant van Limburg onderweg at ik even en toen dacht ik dat ik daar zag bewegen ik liep er naar toe maar ik had het mis ik liep weer trueg naar de wagen ik zete ales er weer in een reed weer weg toen kwam ik in Frieslan en dar kwam ik imatege ik vroeg of ze met me mee wou gaan nou dat was goed en ik reed weer trueg naar huis.

en we levde nog
lang en gulukig    
einde

kees meijer, 13 jaar.

 

Allen op de wereld

Dan gin ik met een outo naar Belgieje.
En varen met een mooi grote boot.
De rijn af en de kageplasen op.
En paard rijden met een mooi grood paard.Dan gin ik door de bosen en duinen. En dan ga ik ook met een vee outo met zes paarden naar Afrieka en daar ga ik vliegen in een grood vliegtijig naar Nederland dn daar stap ik over in een trien en rij door warmond sasenheim Lissen Lissenbon en toen re ik naar huis en toen gin ik naar bed.

Jan van winsen, 14 jaar.

 

naar de galerie

outline & frame pancrasschool