aandachtspunten

verwachtingen & voorwaarden

 

Wij, de buren, hebben ons inmiddels gebogen over activiteiten
die de bewoners van onze straat of directe omgeving al
uitvoeren in de sfeer van
buurtbeleving

gezelligheid, veiligheid,
opgroeiperspectief voor kinderen en de
positie van ouderen.

De buurt-kerngroep, het pc-forum,
legt verwachtingen aan ons voor met een
oma-profiel
<OriŽntatie Motivatie Affiniteit>

Commentaar & Advies
van ons en andere burengroepen
gaat naar het pc-forum,

die er ronde 2 mee voorbereidt:

Speerpunten & Organisatie

 

de basis de baas
de buurt als klankbord voor beleid