presentatie-plan

buurtinvitatie met brochure

 

huis-aan-huis uitnodigingsfolder
of leuke brochure

website

kosten

ruimte voor bijeenkomst

voorstel rechtspersoon

2-jarig beleidswerkplan

 

de basis de baas
de buurt als klankbord voor beleid