presentatie-plan

buurtinvitatie met brochure

 

huis-aan-huis uitnodigingsfolder
of leuke brochure met verwijzing naar
de buurtwebsite

kosten

zaalruimte

voorstel rechtspersoon

2-jarig beleidswerkplan

Het pc-platform legt de mogelijkheden voor
met afspraken voor realisering

de basis de baas
de buurt als klankbord voor beleid