buurtmonitor

voor consistent beleid

 

Veel diensten houden zich bezig met het in beeld brengen van
burgers en gebruikers van voorzieningen.
Overheden en instellingen specificeren vaak naar eigen werkgebied.

Het zal dan ook niet al teveel inspanning vragen
van het spec-netwerk,
binnen de wet- & regelgeving,
relevante gegevens voor buurtbeleid uit te draaien
op jullie postcode.

Daarmee krijg je vat op de buurtsituatie en
kunnen projecten & plannen effectiever
worden ontwikkeld.

Ons doel is een instrument te ontwikkelen voor de bewoners
om de buurtbeleving van de medebewoners in het algemeen
te verbeteren met bijzondere aandacht voor
het opgroei-perspectief van kinderen,
en het sociaal actief blijven van ouderen.

Het buurt-platform kan daarbij zowel
"partner" als "kreatief-kritische tegenspeler"
zijn van de overheid en de voor de buurt opererende
instellingen & diensten.

denk mee:   nocbox

de  basis  de  baas
de buurt als klankbord voor beleid