Hoi Buur, alles goed?

Bij de voordeur, op de galerij of via de achtertuintjes
spreken we elkaar  wel eens.
Buren zijn we allemaal,
maar vaker denken we wellicht
aan verre vrienden.

Spreken we elkaar eens aan,
dan gaat het meestal over problemen.
Want  overal voelen we
de effecten van  welwillende,
maar tekortschietende:

overheden & diensten,
markten & managers
gelovigen & ongelovigen
wetenschappers & vermakers.

Wij stellen wat vast met elkaar
in de huidige, hortende globalisering.
Want "ze" slagen er vaak niet in,
ons allen enthousiast te houden.

Maar "ze" dat zijn we eigenlijk zelf.
Zeker in een democratie waar je
vanaf de basis
buurtbeleving mag scheppen
of herscheppen,
als de buurt na een renovatie
zijn ziel kwijt is.

Ieder wil gewoon een gezellige omgeving,
waar kinderen met hoopvolle dromen opgroeien
in een stimulerende buurt met globale cohesie;
waar ook ouderen niet ontaard kunnen raken.

Welzijn begint met een omgeving.

In een voldragen democratie ben jij als buur
meer waard dan als uniek persoon.
Daar zit de kracht van ons model.

Kijk naar boven in het frame:
 klik hier
als je boven of opzij geen index ziet

Vanuit pc-focus wordt de methode toegelicht.
pc-platform herbergt de buurt-groep,
die de panelronden voorbereidt.
pc-buren zijn de buren van een
postcode-pendelaar.
van jou bijvoorbeeld,
 als je mensen kent wat verder in de wijk,
die met hun buren ook een panel willen vormen.

Leven, nu & morgen, daar gaat het om.
Wij ontwikkelen de methode dan ook
gaandeweg met onze buren in
NL3022, van waaruit we jou
als virtuele buur graag bijstaan.

voor pendel-effect
 klik hier
als je geen index ziet 

de basis de baas
de buurt als klankbord voor beleid