pc-focus       pc-platform       pc-buren   
gaandeweg wordt de methode ontwikkeld.  suggesties voor verbetering....? gebruik de nocbox