Eindevaluatie Qbus Lisse

Instelling: VJV Qbus
Stagiair: Thimon Schellevis
Werkbegeleider: Jan van Hensbergen
Verslagperiode: 1978 januari – april

Het is nu misschien wel lastig om te spreken van een eindevaluatie, maar voor de opleiding moeten de stagedocentgesprekken en de daarbij behorende beoordeling nu al plaatsvinden.
In dit verslag bespreek ik de de genoemde verslagperiode + een vergelijking met het cultureel werk.

 

Outline Stageverslag

Mijn werkzaamheden

Leerdoelen vanuit de opleiding

Algemene beschouwing

 Wat waren en zijn mijn werkzaamheden?

Maandagavond:
bleef ik gewoon achter de bar staan. Van het destijds gestelde doel om vanuit het “Sociaalbarwerk” te komen tot een activiteit met bezoekers en deelnemers is niet veel terecht gekomen. Wel heb ik kontakten opgebouwd met de groep die daar toen al iedere avond kwam.
Deze groep, zeer zeker behorend tot de doelgroep van Qbus is er één die verder dan aan de bar hangen niet veel onderneemt in Qbus. Niet veel van hen doen mee aan andere cursussen of activiteiten.
De groep is vrij baldadig, maar dat vind ik niet zo erg, hoewel ik me wel eens kan ergeren aan het geschreeuw en het zieken van de groep.
Waar sta je dan nog meer voor achter de bar? Welnu, sinds een ingrijpende verbouwing kunnen er meer activiteiten in Qbus zelf gehouden worden, zodat de groepen in de pauze of na afloop even wat drinken.
Wat ik wel gemerkt heb, is dat ik weinig contact heb kunnen maken met de groepen.

Donderdagmiddag:
was het de bedoeling dat Qbus gewoon open kon zijn waarbij ieder welkom was. Het één en ander hebben we in de paalkrant kenbaar gemaakt. Nu heeft die paalkrant voor alle andere activiteiten behalve voor de donderdagmiddag deelnemers opgeleverd.
In de tussenevaluatie hebben we het hier ook al over gehad, maar een noot van Jan hierbij was dat als de opleiding als leerdoel publiciteit als leerkeuze aanbiedt aan haar leerlingen, zij toch ook meer vanuit de opleiding aan dit fenomeen moet werken.
Het werken aan public relations zou geen overbodige luxe zijn.
Ondertussen zijn we op donderdagmiddag aan een nieuwe krant/folder begonnen met een betere lay-out en zouden we de folder naar de jongeren zelf toebrengen. We dachten namelijk, dat in de bollenschuren -en daar heeft Lisse er nogal wat van- best wel potentiële deelnemers zich konden bevinden voor de activiteiten / cursussen van het VJV Qbus.
Ook dachten we dat er seizoenswerkeloosheid zou zijn in de bollen, maar na een bezoek aan het arbeidsbureau om dit na te gaan, kwamen we er achter dat dat in Lisse erg meevalt. In ieder geval te weinig om een activiteit te kunnen draaien.
Deze informatie nam niet weg dat we doorgingen met het produceren van een nieuwe folder.
Deze folder is inmiddels gereed gekomen en gaat deze week de schuren in plus gaat deze naar de scholen.
Wat het effect van deze folder is (gaat worden) kan ik voor alsnog niet zeggen, maar je weet nooit …. .

In de afgelopen maanden ben ik hiermee op donderdagmiddag bezig geweest.

Donderdagavond:
was tot januari hetzelfde beeld als op maandagavond (Zie tussenevaluatie.)
Wat later ben ik mee gaan draaien met een cursus politieke oriëntatie.
In het begin heb ik geprobeerd een beetje voorzitter te spelen in die zin dat ik aan het eind van de bijeenkomst aan de deelnemers vroeg wat zij er van vonden en of het aan hun verwachtingen voldaan had. Wie mij bijzonder interesseerden, waren de mensen die niet zo spraakzaam waren want ik was bang dat zij onder de voet gelopen zouden worden in de toch wel heftige discussies.
In het begin van de cursus ging het niet zozeer over de politiek maar meer over vraagstukken als: mensenrechten, macht hebben of niet, wat is politiek in de ruimste zin van het woord, etc.
Later richtten we ons meer op de plaatselijke politiek.
Mijn rol vervaagde meer en meer in de groep, eigenlijk tot deelnemer en dat is iets wat ik niet verwacht had. Ik had mezelf in de voorbereiding toch wel een wat actievere rol toebedacht.
Oorzaak is mijn onbekendheid met Lisse en haar politieke toestanden. Daarbij komt dat ik er in de vakanties niet bij was en eens per maand een bestuursvergadering had in de Lindehoeve.

Ook het contact met Bert was niet altijd optimaal, dit omdat hij als ik er ben niet is en andersom.

Vrijdagmiddag:
is als de donderdagmiddag verlopen, aanvankelijk ook met de zelfde doelstelling maar hiervan kwam ook niet veel terecht omdat de staf vaak op vrijdagmiddag placht te vergaderen en als zij dat niet deed was ik bezig met de al eerder genoemde folder.

Werkbegeleiding
Sinds de bespreking van de tussenevaluatie zijn er geen werkbesprekingen meer geweest.
Dit enerzijds omdat ik geen verslagen maakte, anderzijds omdat ik vrij intensief bezig was met de voorbereidingen van de nieuwe folder.
Omdat ik bezig was had ik eigenlijk niet zoveel behoefte aan werkbesprekingen. Dit omdat ik wist wat Ik te doen had en vrij aardig voor ogen had hoe en hoe en waarom enzo.

Leerdoelen vanuit de opleiding:


Algemene beschouwing

Qbus is een vormingscentrum dat zich primair doch niet uitsluitend richt op werkende jongeren in de leeftijdsgroep van 17 tot 30 jaar.
Dat is nogal een brede doelgroep zou ik zo zeggen. Want vooral de echte jongeren (17-18 jarigen) worden niet of nauwelijks bereikt door het centrum.
Dat zou kunnen komen door het pakket cursussen dat wordt aangeboden door de staf. Ook is mogelijk dat de ruimte van Qbus niet uitnodigt voor jongeren om zomaar even langs te wippen.
Maar dat is het niet, er is tenslotte een bar en er staat een muziekinstallatie wat wil je nog meer?


Misschien ligt Qbus te ver afgelegen?

Dat is m.i. gelul want als ik me realiseer dat in Voorschoten dezelfde jongeren van heinde en ver naar het jongerencentrum komen vind ik dat niet opgaan.
Zijn er voor de jongeren andere alternatieven, ik dacht het niet want zo bezaaid met jongerencentra is het niet in Nederland.
Wat is het dan wel dat jongeren zo slecht te porren zijn om überhaupt een cursus te gaan volgen, laat staan langs te komen in het weekend om zomaar een pilsje te komen drinken?
(Er komen natuurlijk wel jongeren en er zijn er wel die langs komen voor een pilsje maar er moeten er toch meer dan een stuk of 20 zijn in Lisse)
Qbus is een uiterst democratisch opgezet geheel dus iedereen heeft de kans, te zeggen wat hij wil doen.
Of zit het daar niet helemaal lekker. Ik heb begrepen dat de staf de cursussen aanbiedt, deze moeten dan wel goedgekeurd zijn door de Centrumraad, waar de staf overigens ruim in is vertegenwoordigd.
Nu wil ik niet beweren, dat de staf dingen oplegt aan de jongeren maar geheel vrij van invloed van de staf op het programma is de centrumraad toch niet.
Het is altijd nog een vormingscentrum dat het moet hebben van zijn deelnemerscursussen.

De jongeren worden vooralsnog niet bereikt. Nu is dat een veel meer voorkomend probleem en er zou aan gewerkt kunnen worden. Hoe, weet ik ook niet precies.
Maar de jongeren die Qbus bereikt via haar cursussen zijn zeer zeker geen 17/18 jaar, Dat realiseert Qbus zich ook wel en daar kun je je bij neerleggen en je doelgroep qua leeftijd opschroeven bv. 20 tot 37 dan zit je goed. (De maximum leeftijd is al vaker opgeschroefd)
Er is kennelijk bij de ouderen meer behoefte aan bijscholing dan bij jongeren.
Ik vind dan dat je als centrum eieren voor je geld moet kiezen en je daar als vormingscentrum op moet richten. Daarbij zeg ik niet dat het jongerenwerk maar moet verdwijnen, integendeel, maar dat werk zou in Qbus veel meer de aparte aandacht moeten hebben met een andersgerichte staf dan nu het geval is.
Ik denk namelijk dat bij jongeren best wel sterk de behoefte leeft om in een centrum als Qbus te komen, maar dat het nu nog te sterk geregeerd wordt door het vormend aspect en daar hebben naar mijn mening schoolverlaters geen zin in.
Daar komt bij dat de organisatie voor een buitenstaander vrij ondoorzichtig is. Het jongerenwerk van Qbus zou een meer een karakter moeten hebben in de vorm van zelf mogen organiseren, met een eigen budget, zonder dat de staf voor de uitvoering zorgt, zonder dat de staf de verantwoording heeft over het beheer van de middelen die daar voor nodig zijn om zelf te organiseren.
Nu weet ik wel dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan, maar het feit dat cursussen steeds meer bevolkt gaan worden door ouderen en vooral huisvrouwen heeft naar mijn idee een zeer negatieve uitwerking op de komst van jongeren.

En dat benauwt mij een beetje.

 

Outline Stageverslag

Mijn werkzaamheden

Leerdoelen vanuit de opleiding

Algemene beschouwing

>>>>>>>>>>0<<<<<<<<<<

stageverslagen vjv-bollenstreek

Mater Amabilisschool en Vormingswerk Jong Volwassenen