Verslag van de vergadering van Donderdag 26 februari jl.


ten huize van Mevrouw Mutsaerts.
------------------------------------------------------------------------------------------


Aanwezig waren:

Mevrouw Mutsaerts en de Heren Kerckhoff, Du Quesne van Bruchem, Waals en Van Hensbergen.


Het Volendams Operakoor

Eenieder was er van overtuigd, dat het optreden van het koor een doorslaand succes was geweest; dat blijkt overigens wel uit de kritieken. Door het samenvallen van deze uitvoering met die van het koor Concordia was er in de Victorkerk niet zoveel publiek als verwacht, doch de heer Van Hensbergen heeft een goede “excuusbrief” in De Noordwijkerhouter geschreven. Om een toekomstig samenvallen van twee evenementen op één avond te voorkomen.
Het Operakoor heeft voor het volgend jaar grootse plannen, daar het dan 20 jaar bestaat. Nu reeds zijn er contacten gelegd om ook dan een jubileumuitvoering van dit koor hier te verzorgen.
Ook werden wij tijdens de uitvoering benaderd door een vertegenwoordiger van het Haags Publiekskoor, die nader contact met ons zal nemen voor een uitvoering hier in het nieuwe seizoen.

Het Nederlands Kamerorkest

Dit orkest zal op 17 Maart een uitvoering geven in Leeuwenhorst. De scholieren van Leeuwenhorst en Fioretti zullen in de gelegenheid gesteld worden deze avond à f. 1,50 bij te wonen. Hiertoe zullen 50 kaarten aan de heer Roos worden overhandigd voor Fioretti en mevrouw Mutsaerts zal 50 kaarten bezorgen bij de heer Glas als zij op 5 Maart met een der heren van het orkest de aula gaat bekijken en nadere bijzonderheden af zal spreken.
Hedenmorgen kon het bureau van het Kamerorkest mij nog niet het definitieve programma doorgeven, in verband met het eerst gisterenavond terugkeren van de dirigent van deze avond uit Zuid-Afrika, doch men zegde mij toe, mij of hedenmiddag of morgen hiervan in kennis te stellen. Direct na ontvangst zal ik het programma doorgeven aan de heer Roos voor het maken van affiches en aan de her Van Hensbergen voor d pers en mevrouw De Groof zal hieraan dan de uitnodigingen aan de pers toevoegen en verzenden.
Voorverkoopadressen: Mevrouw De Groof en de heer Van Hensbergen.

Probleem bloemen.

Met de vraag, moet er iemand bloemen aangeboden gekregen krijgen en zo ja, wie, na afloop van het concert, heb ik mij tot K&O in Leiden gewend. Men deelt mij desgevraagd mede, dat bij een concert de vrouwelijke soliste(n) altijd en de mannelijke solisten soms bloemen aangeboden krijgen. Daar er in dit geval geen solisten zijn, doch wel en dame (de klaveciniste), raadt men mij aan, voor deze dame een ruiker te verzorgen.
Tijdens mijn bezoek aan Leeuwenhorst zal ik verzoeken, of men eventueel enige planten (palmen) op het podium kan verzorgen.

Scapino.

Zojuist heb ik een telefonische afspraak gemaakt met de heer Uittien, zakelijk leider van Scapino, die p 18 maart ’s avonds te 8 uur mij een bezoek zal brengen. Zoals op de vergadering besproken, verzoek ik de heer Duquesne en de heer Van Hensbergen hierbij aanwezig te willen zijn en mij tevoren even mede te delen, of deze avond hun schikt. Hopelijk wel, want de heer Uittien is heel druk bezet.


De heer Waals en ik zullen een brief opstellen aan de Gemeente om te bewerken een, een meerjarensubsidie te verkrijgen; wij denken in dit verband aan een vaste subsidie jaarlijks van bijvoorbeeld f. 4.000,-- en verder een jaarlijks aanvullende subsidie. Hierdoor zal het ons mogelijk worden, veel spoediger met een winterprogramma te komen.

Mevrouw De Groof zal een afspraak met de heer Bonnike, burgemeester van Noordwijk, om te praten over een eventuele samenwerking. De heer Bonnike had reeds eerder te kenen gegeven het liefst overdag een “praatje” te maken en van het tijdstip waarop deze afspraak vastgesteld wordt hangt af, wie er beschikbaar zijn om naar Noordwijk te gaan.

De heer Pijnenburg, directeur van Het Schoolconcert te Amsterdam, komt bij mij op Donderdag 19 maart ’s middags om 16.15 uur (onmogelijk om met deze heer s avonds een afspraak te maken). Hij komt dan het geven van een aantal schoolconcerten hier bespreken en ik verzoek de heren Duquesne, Van Hensbergen en Janssen Groesbeek, hierbij aanwezig te willen zijn.


Zodra dit winterseizoen is afgelopen, zullen wij allen tezamen komen en een definitieve bestuursvorm bepreken en het vastleggen van de definitieve statuten.
Dit zou al plaats kunnen vinden na het optreden van het Kamerorkest.   Suggesties voor data?

-.-.-.-.-.-.-