Leven nu,.. en morgen?
jongerenmanifestaties
sociëteit "ante portas"
en  werkgroep  noordwijkerhout

Vrijdag 28 februari 1969, hotel van der geest
piet reckman, sjaloom, schrijver van:

DE BLAUWE OORLOG

 

 1. Niet langer denken dat de wereld-eenheid een ideaal is;
  de wereld is al één.
  Idealisering daarvan = onderdrukking daarvan.
   
 2. In deze wereldeenheid moet geanticipeerd worden tegen de bestaande structuren die van vroeger zijn,
  in Anti-nationalisme, racisme, kolonialisme.
   
 3. Politiek is vandaag KOSMOPOLITIEK geworden;
  er is geen buitenland meer. Luns-time is over.
   
 4. Op dit terrein komen we tegen kwesties als de Noord-Zuid_kloof.
  Deze valt niet te bestrijden met charitas, maar met politieke aktie.
   
 5. Het wezen van de Noord-Zuid_tegenstelling is de opgelegde, onrechtvaardige verdeling in de wereld van inkomen, hulpbronnen, taken:
  - ontwikkelingshulp is voordelig voor ons
  - ruilvoet verslechtert jaar op jaar
  - er is geen wereldgezag.
   
 6. Neem b.v. de suiker.
  De konsument in het westen wordt evenzeer genomen als de producent in het Zuiden.
  Neem b.v. de knal: de technokratie beslist maar.
   
 7. Tegen de bestaande strukturen moet een blauwe oorlog worden gevoerd.
  Technieken van de guerrilla in deze oorlog zijn:
  anticipatie /omkering / storytelling / onthulling
   
 8. Anticipatie: politieke dienstweigering, aktie X-Y, precedent
   
 9. Omkering: ons analfabetisme, ons vraagstuk, het ekonomisch geweld.
   
 10. Story-telling: rietsuikeraktie, estafette, zilveren UNO.
   

leven nu,....en morgen?