Leven nu,.. en morgen?
jongerenmanifestaties
sociëteit "ante portas"
en  werkgroep  noordwijkerhout

Excerpt van de voordracht van drs. A.H.E. van Hengel.
vrijdag 24 januari 1969 in Hotel v.d. Geest.


"Welke andere manieren dan bewapening zijn er
om de vrede te bereiken?
"

Antwoord:
Dezelfde middelen die de vrede tussen Amsterdam en Rotterdam,
Frankrijk en Duitsland,
verzekeren.
 

 1. Met vrede bedoel ik negatieve vrede = afwezigheid van oorlog,
  Dat is voorwaarde voor positieve vrede = geluk, welzijn, harmonie, gerechtigheid.

 2. Vrede wordt niet zozeer bedreigd door "een agressor", meer door de bewapening zelf
  "Doelbewuste oorlog in Europa uitgesloten, rekening houden met ongewilde oorlog"
  aldus adviescommissie van Minister Luns:
  Oorlog ontstaat bij vergissing

 3. Dus: vergissingen voorkomen.
  Dat betekent vertrouwen scheppen, spanning wegnemen.
  Bevorderen van: internationale rechtsorde,
  Verenigde Naties, VN-politie bij crisishaarden,
  Erkenning DDR, Oder-Neisse-linie,
  Nietigverklaring Verdrag van München (1958)
  (geen aanspraken van West-Duitsland in Polen en Tsjecho-Slowakije)
  10% reductie van defensiebudget voor het eerste jaar (= adviescommissie)

 4. Het heeft zin als burgers en jongeren zich opwinden, stelling nemen in zake vredespolitiek
  (zie NATO - 225 miljoen-actie), 

 5. Dienstweigering heeft zin, niet om eigen handen schoon te houden, maar
  als symbool, als provocatie, om mensen wakker te schudden en aan het denken te zetten.

   

Leven nu….en morgen?
Werkgroep Noordwijkerhout & Sociëteit Ante Portas
24 januari 1969, Hotel v.d. Geest.

de tweede spreker: g.j. maarseveen
si vis pacem, para bellum