Verslag van de zesde werkbespreking

SAP & Werkgroep Noordwijkerhout.
gehouden op 23 december 1968.

Allereerst werd een korte terugblik geworpen op de laatste jongerenbijeenkomst.
Naast de gedachte dat het geheel als geslaagd te beschouwen is, werden er ook enkele kritische opmerkingen geplaatst, t.w:

Al doende leert men.......!!!

Hierna volgde dan de voorbereiding van de volgende jongerenbijeenkomst.

Als inleiders van deze avond zullen Majoor G.J. Maarseveen en drs A. van Hengel fungeren.
De eerste spreker, drs. A.H.E. van Hengel, zouden we de volgende opdracht willen meegeven:

"Welke andere manieren dan de bewapening ziet u om de .vrede te bereiken?"

Hierna zal Majoor Maarseveen verzocht worden, duidelijk te maken,
hoe hij denkt de vrede te bereiken via de bewapening.

De heer Pieter Roos zal de taak van gespreksleider op zich nemen.

De vorm van deze avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening van de avond
  door de gespreksleider, die zal proberen de inhoud van de avond aan te geven. (8.15 -8.30 uur)
  Inleiding drs. A. van Hengel (tot 8.45.uur)
  Inleiding majoor G. Maarseveen (tot 9,00 uur)
   
 2. Groepsdiscussie:
  de bedoeling van deze activiteit is, dat er vragen worden geformuleerd, die dan worden ingeleverd bij de gespreksleider, die ze dan in samenwerking met de twee inleiders zal selecteren. (tot 9.45 uur)
   
 3. Pauze,
  maar niet nadat de gespreksleider de jongeren heeft uitgenodigd tot aankoop van "het Blauwe Boekje", als gewenste voorbereiding van de vierde bijeenkomst. (tot 10.00 uur:)
   
 4. Discussie
  via het oproepen van de eerder gestelde vragen willen we proberen tot een algehele discussie te komen. (tot 11,00 uur)
  Bij de afsluiting zal de gespreksleider de jongeren verzoeken, het Blauwe Boekje te kopen, wanneer zij het nog steeds niet gedaan hebben.
   

Affiches:
Ed Vellekoop zal ervoor zorgen, dat het ontwerp vˇˇr 3 januari in ons bezit is, zodat het vermenigvuldigd zal kunnen worden.

Artikelen:
Ook hier zal weer zorg aan worden besteed.

Geluidswagen:
Op vrijdagavond 24 januari zal er om ongeveer half zeven een dergelijk voertuig door Noordwijkerhout rijden.

Zaalversiering:
Een verzoek om documentatiemateriaal op affiches zal gestuurd worden naar het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Ontwikkelingshulp en naar de Stichting Nederlandse Vrijwilligers.

Geluidsinstallatie:
Wederom zullen we de heer Tesselhof verzoeken, hiervoor te willen zorgen.
 

Betreffende de vierde avond alvast het volgende:
Omdat een demonstratie in Noordwijkerhout een minder plezierige klank blijkt te hebben en als zodanig een averechtse werking op de verkoop van het Blauwe Boekje zal uitoefenen, werd besloten de geplande "processie" en de daarmee samenhangende voorbereiding te laten vervallen.
Daarom zal de vierde avond geheel aan ôhet Blauwe Boekjeö besteed worden met een inleiding door en een discussie met de heer Piet Reckman.

Voor de volgende jongerenbijeenkomst bleek geen nieuwe werkbespreking noodzakelijk te zijn, zodat we u nu reeds uitnodigen, voor de bijeenkomst van 24 januari, met het verzoek de uitnodiging zo veel mogelijk door te geven.

Rest ons nog, u mee te delen, dat we zojuist bericht gehad hebben dat de Provinciale Staten hun goedkeuring hebben gegeven aan het verlenen van de subsidie door de gemeente Noordwijkerhout.


Tot ziens, 24 januari 1969 in hotel van der Geest.
prettige feestdagen en een vriendelijke groet,


peter prins, sekr.