INSPECTIE ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN

Nr. 82-3b

Verslag van de vergadering van het inspectie-college VO/OV   d.d. 19 februari 1982 te Utrecht,  Achter de Dom 5.


Aanwezig: de heren van Hensbergen, Kaiser, Pijlman, Reuten en Scholte.
Afwezig: Mw. van Leeuwen en de heer Bagchus,

Verslaglegging: Mw. Duitemeijer.

1. Opening en agenda.

2. Mededelingen:

3. Ingekomen/uitgaande stukken


4. Het VJV
De heer Reuten spreekt zijn waardering uit voor de notitie van de heer van Hensbergen en voor de wijze waarop de heer van Hensbergen zijn waarneming wil afsluiten. Hij wil nu wel vast zeggen dat zowel het VJV als het inspectiecollege geprofiteerd hebben van zijn werk.
De heer van Hensbergen houdt een inleiding over zijn notitie.

a. Men moet zich afvragen welke plaats het VJV zou kunnen krijgen in de introductie en op grond daarvan werken aan de programmavoorschriften.
Het VJV had de Open-Schoolwerkwijze reeds ontwikkeld voordat de Open School bestond. Het VJV is echter nu een onaantrekkelijke participant omdat het gedwongen is zich aan de leeftijdsgrenzen te houden.

b. Het is belangrijk dat het VJV zich met het oog op de centralisatie duidelijker gaat profileren en daarbij goed oplet wat er in de gemeente reeds wordt gedaan. De inspectie zal dit bij evaluatieverslagen en jaarwerkplannen goed in de gaten houden. Ook moet aangegeven worden met welke andere doelstellingen het VJV een bepaalde activiteit doet die ook door een andere instelling wordt gedaan. Het decentraliseren van het VJV kan door de inspectie gunstig worden beïnvloed. Het college vindt echter dat de inspectie zich in eerste instantie niet moet bemoeien met gesprekken met gemeenten.

c. De heer van Hensbergen is overal heel sterk gaan pleiten voor een meerjarenplan dat makkelijker is voor te bereiden. Er zijn centra die dit ook doen. Hij zal enkele voorbeelden hiervan aan de inspectieleden toesturen. Voor zijn vertrek zal hij ook over elk instituut nog een rapport schrijven.

Overige punten VJV:

5.  Onderwijsverslag

6.   Introductie O.S.W.

Aan de Directie wordt voorgesteld het mogelijk te maken één taakeenheid van het AOS te splitsen in 40 hulplessen (10 biologie voor thema gezondheid etc.) om aan velerlei leervragen te voldoen.


7.   Verslag Vergadering 25.1.1982

8.   Vrijwilligerswerk

De PIGO vraagt om een mondelinge inventarisatie.
Gesignaleerd worden enkele gevallen in DAOS ( decanenfunctie/begeleiding) en veel, zo niet teveel in het VJV (ook verhulde stages)

9.   Retraite op 15 en 16 maart: dag en ochtend.

Het Jaarwerkplan komt aan de orde en wat inhoudelijke zaken als de "filosofienota" over het volwassenenonderwijs die momenteel door de VEVO (waarin JP namens de Inspectie VO) voor Deetman wordt voorbereid.
HS pleit voor Holten.
Alternatieve data (omdat CK wellicht niet kan):
13 en 14 april, 22 en 23 april. (N.B. nu definitief 17 en 18 mei).


10.   Rondvraag