Sint Bavo
psychiatrisch ziekenhuis voor mannen
onder leiding van de broeders van liefde

het hoofdgebouw in noordwijkerhout

broeder koster

misdienaarsreisjes
eens per jaar een reisje toe