SOCIËTEIT"ANTE   PORTAS"
Elke  laatste vrijdag van de maand  werd  de  bijeenkomst  van
Sociëteit Ante Portas  besteed aan een relevant boek of artikel.
Twee voorbeelden uit m'n archief die nog  ocr-scanbaar waren:

 

Fred L. Polak:

“De nieuwe wereld der automatie”

Beiden zullen het met klem ontkennen, maar:

'Amerika russificeert' en ‘Rusland veramerikaniseert’

Niets stimuleert internationaal bezien zo krachtig tot economische nivellering en zelfs geleidelijke congruentie van structuur, als automatie.

De militaire dreiging van de kernenergie is te lang gezien als dominerende Oost-West-antithese.
Thans is ze verdrongen door de automatie.

Het gaat er in de eerste plaats niet meer om te leren leven met de atoombom, doch te leren leven met de automatie.
Alleen door de meest geraffineerde automatie kunnen
vernietigings- en vergeldingskracht, respectievelijk afweerkracht,
tot de n-de macht en tot historisch onvergelijkbare proporties
(100-miljoen slachtoffers op één dag)
 worden opgevoerd.

De doorbraak der automatie dwingt ons tot een volledige vernieuwing van onze bestaande denkstelsels over en categorische indeling van de tegenwoordige en toekomstige internationale verhoudingen.

Zoals de zaken nu staan, en zich binnen afzienbare tijd aan ons zullen voordoen, is, dank zij de revolutie van onze redelijke robots,
een derde wereldoorlog redelijkerwijze uitgesloten te achten.

De tweede wereldoorlog was gemotoriseerd,
de derde wereldoorlog zou moeten zijn gerobotiseerd,
maar juist daardoor kan hij niet meer zijn,
wordt hij althans bijzonder onwaarschijnlijk.>>>>0<<<<

 

Bres V.: Is oorlog onontkoombaar?

"Over oorlog en vrede" door Prof.Mr Röling.


Het gezamenlijk bezit van nucleaire vernietigingsmiddelen der twee grootmachten is voldoende om iedere aardbewoner te bedelen met twee bommen, elk van een explosieve kracht om een gehele stadswijk te vernietigen.
De daarbij vrijkomende radioactiviteit zal practisch de gehele aardbol onbewoonbaar maken.

John Kennedy: “We moeten een eind maken aan de oorlog, voordat
de oorlog een eind maakt aan ons.
One world or none.”

Men zegt wel, dat de VS tienmaal de Sovjet-Unie kunnen vernietigen
en de Sovjet-Unie slechts eenmaal de VS,
maar die ene maal is heus wel voldoende.

Laten we ons niet geruststellen met de gedachte
dat geen van twee de oorlog durft te beginnen.

 Zolang er landen bestaan die over een immense vernietigingsmacht beschikken moeten we het gevaar onder ogen blijven zien,
dat er gebruik van gemaakt kan worden.
We moeten ons niet in slaap laten sussen, door de
misschien vandaag nog wel geruststellende gedachte,
dat die twee ver verwijderde machten
de vrede in evenwicht zullen houden.
Dit evenwicht kan ook van binnenuit verstoord worden.

Oorlog beperkt zich niet alleen tot militaire handelingen,
de gehele bevolking wordt erbij betrokken.
(Tsjecho-Slowakije).
De mentaliteit van de mens is een zeer machtig wapen.
Vrede valt of staat niet met protesten, betogingen en verdragen;
vrede hangt alleen af van de mentaliteit
en dáár kunnen we iets aan doen.

Zolang we nog leven met het
"si vis pacem, para bellum”,
komen we er niet.
Deze gedachte is even oud als de idee,
dat de aarde plat is.
Alhoewel we in ons dagelijks leven de aarde als plat ervaren,
 is toch bewezen, dat ze rond is.
Dat oorlog nodig is om vrede te bewaren ervaren wij niet
en het is nog nooit bewezen ook!


We leven met een idee-fixe,
gebaseerd op wantrouwen,
die de mensheid al enige duizenden jaren bedreigt.>>>>>>>>  0  <<<<<<<<

leven nu,....en morgen?