SOCIËTEIT"ANTE   PORTAS"

Secr, Langevelderweg 4, Noordwijkerhout.
 

 


Noordwijkerhout 31 augustus 1969.

Lectori Salutem


Graag nodigen we u uit voor de bespreking met de leerlingen en docenten van de kweekschool, op 6 september om 14.30 uur.

Voor de laatste, voorbereidingen verwachten we u om 13.45 uur in de Oude Geleerde Man, waarbij we dan de onderstaande basisgedachten discutabel willen stellen.
Daarom hopen we dat het onderstaande verhaal de komende dagen voor u zelf wilt verwerken.
---------------

Het streven van Ante Portas is: komen tot een uitgebreide communicatie tussen

• Leerlingen van de kweekschool
• Docenten van de kweekschool
• Oud-leerlingen

Ons streven zouden we dan als volgt willen motiveren:

naar onze mening is het zeer belangrijk dat er een band bestaat tussen het lager onderwijs en het instituut dat de mensen opleidt om in het basisonderwijs werkzaam te zijn.

De voordelen van deze communicatie zijn de volgende:

  1. de mensen die in het basisonderwijs werkzaam zijn, kunnen mogelijk meewerken aan de vernieuwingsideeën, die op de kweekschool geboren zouden kunnen worden.
    Op deze wijze kan de kweekschool directe invloed uitoefenen op het lager onderwijs.
     
  2. de kweekschool kan op deze wijze zijn "voelsprieten" nog beter in het lager onderwijs houden, zodat zij haar werkwijze op een betere wijze kan afstemmen op het basisonderwijs.
     
  3. via de oud-leerlingen kan de kweekschool de functionaliteit van haar activiteiten peilen.


Vooral nu er op dit moment zowel op de kweekschool als in het basisonderwijs tendensen zijn te constateren naar vernieuwingsactiviteiten, is het van het grootste belang dat er gewerkt wordt aan vormen van communicatie, zodat de vernieuwingspogingen in elkaars verlengde, komen te liggen.

Omdat het praktisch niet mogelijk is, geloven we niet in een massale communicatie tussen kweekschool enerzijds en oud-leerlingen anderzijds.
Het efficiënt functioneren van de bovenomschreven communicatie zouden we als volgt willen zien.
 

Vertegenwoordigingen van elk van de drie groepen belanghebbenden, docenten,leerlingen, oud-leerlingen worden gebundeld in een “kerngroep”.

Als eerste taak van deze kerngroep zien we dan:
Het elkaar informeren over de situatie waarin men zijn activiteiten moet ontplooien.
Wil men daarna het onderwijs op de kweekschool onder de loep nemen, dan is dit naar ons idee alleen mogelijk, wanneer men kan komen tot een analyse van het basisonderwijs.

We zien het onderwijs op de kweekschool duidelijk functioneren wanneer het zich in het verlengde van het basisonderwijs bevindt.

De kerngroep zorgt ervoor dat hun verslagen bij de drie groepen arriveren en zoveel mogelijk verwerkt worden.

Wanneer na uitgebreide informatie en discussie het mogelijk blijkt, dat er praktisch werk wordt verricht, dan kunnen er vanuit de kerngroep werkgroepen gevormd worden.

De kerngroep bezit dan een coördinerende en een stimulerende functie.
Bovendien blijft deze groep de basis van een permanente discussie.
 


------------------------------------------
Zaterdag a.s. verwachten we dus graag uw kritiek en uw aanvullingen op het bovenstaande.

Wanneer het u niet mogelijk mocht zijn, op 13.45 uur in de Oude Geleerde Man te zijn, dan verwachten we hiervan graag een bericht.

Tot ziens en een vriendelijke groet,


Peter Prins,
Kromme Nieuwe Gracht 41 bis,
Utrecht (030-22791)