SOCIňTEIT"ANTE   PORTAS"

Secretariaat:    Postbus 320 Haarlem          5 november 1969

 Aan alle oud-leerlingen van de Pedagogische Academie "De la Salle"Onderwerp:
contact oud-leerlingen & leerlingen van de PA over de voorbereiding van een discussienota over het vak didactiek


Lectori Salutem,

Op het moment bestaat er een vrij geregeld contact tussen een groep leerlingen van de PA  en een groep oud-leerlingen.
Deze twee groepen hebben besloten twee discussiestukken op te stellen over het onderwerp "didactiekĒ.

De leerlingen van de PA geven hun mening over dit onderwerp en zetten dit op papier; de oud-leerlingen doen dit eveneens.

Om op dit laatste punt wat verder in te gaan:
Ondergetekenden zijn bezig hun ideeŽn over het onderwerp "didactiek" te verzamelen.
Wij vragen U Uw ideeŽn over "didactiek op de kweekschool" op papier te zetten en ons te zenden,

Vragen die bij dit onderwerp van belang zijn
(en waarvan wij hopen dat U de antwoorden hierop in Uw reacties verwerkt) zijn o.a.:

1. wat heeft U aan didactiek gehad?
2. wat was hiervan bruikbaar in Uw praktijk?
3. wat heeft U gemist aan didactiek?
4. suggesties voor verandering van de didactiek op de Pedagogische Academie.

n.b.: Met didactiek bedoelen wij  didactiek in het algemeen  èn de  didactiek betreffende de verschillende vakken.

Uw reacties worden vóór 22 november a.s. bij een van onderstaande adressen verwacht.
Na die datum zullen wij U een samenvatting aanbieden van alle verslagen.
Dit stuk zal tezamen met het discussiestuk van de leerlingen aangeboden worden aan de docenten van de PA,
waarna de discussie tussen (oud-)leerlingen en docenten voortgezet zal worden.
 


Hoogachtend, namens Ante Portas
De secretaris,  N.P. van der Goes


Adressen:
1. E.H. Vellekoop, Hyacintenlaari 49, Bennebroek
2. J. van Hensbergen, Zeestraat 7, Noordwijkerhout
3. J. Draijer, Vijfherenstraat 48,Heemstede
4, P.C.M. Prins, Kromme Nieuwe Gracht 41 bis. Utrecht
5. G. Reurings,Prinsessestraat 148, Lisse
6. H. ten Berge, Overtoom 238-1V. Amsterdam
7. N.P. van der Goes, Postbus 320, Haarlem.