Het bestuur van "R.K. onderwijs de Zilk", had onder de bezielende leiding van pastoor Klein, voorzitter van het schoolbestuur, besloten de Mariaschool voor meisjes en de H.Hartschool voor jongens samen te voegen tot één basisschool voor gemengd onderwijs.
Meneer van den Berg, hoofd van de meisjesschool zou nog wat bezwaar hebben, maar Meneer Meurs van de jongensschool zag er wel wat in.
Met de wisseling van pastoor, pastor de Jong was nu voorzitter, werd besloten eerst met een gezamenlijke 3e klas te beginnen.

Zo begon in 1970/1971 achter op de speelplaats bij de Mariaschool in een tijdelijk gebouw een eerste proef voor gemengd onderwijs.

klas 3
samengesteld uit de 2e klassen
van Maria- en H.Hartschool

van

naar

 

       tekenen      

  de jaargetijden 

  6 improvisaties 
 

 images

    kerst   

   kleien   

 

  spelimprovisatie 

    klasbestuur   

 

 

deze file is
onderdeel van update
prioriteit 1