U gebruikt het onderstaande formulier om op dit web naar documenten te zoeken die specifieke woorden of woordcombinaties bevatten. Het tekstzoekprogramma geeft een gewogen lijst met documenten weer, waarbij bovenaan de documenten worden weergegeven die tekst bevatten die het meest overeenkomt met de zoektekst. Elk item in de lijst vormt een koppeling naar een gevonden document. Als het document een titel heeft, wordt deze titel weergegeven; zo niet, dan wordt alleen de bestandsnaam van het document weergegeven. Een korte uitleg van de querytaal en een paar voorbeelden hiervan zijn beschikbaar.

 

Helaas, helaas, Microsoft ondersteunt "Frontpage" zijn eigen web-software niet meer.

Vergeet al het onderstaande en gebruik een gewone zoekmachine Quant, Duckduck, Google, Yahoo enzo.
Vul eerst het woord "gaingate" in  en vervolg dan met de specifieke woorden waarmee je bij ons wilde zoeken.
Vind je niet wat je dacht.... mail ons of kom 'ns langs.

Stichting de Binnenweg       Stichting Groot Manhattan

of stuur gewoon een emailtje:  Contact Info

Vanaf hier begint dus "het onderstaande" dat je kunt vergeten. Vanwege onze moeilijke tocht om het bouwen van een site onder de knie te krijgen, laten we het nog even staan.

 

iT allows you a serendipic moment

 

Zoeken naar:


Querytaal

Met het tekstzoekprogramma kunt u query's maken uit willekeurige Boole-uitdrukkingen die de trefwoorden AND (en), OR (of) en NOT (niet) bevatten. U kunt ook uitdrukkingen tussen haakjes groeperen.

Voorbeelden hiervan zijn:

honne tatemae
hiermee vindt u documenten die de woorden 'honne' of 'tatemae' bevatten

honne or tatemae
hetzelfde als hierboven

honne and tatemae
hiermee vindt u documenten die zowel 'honne' als 'tatemae' bevatten

honne not tatemae
hiermee vindt u documenten die het woord 'honne' bevatten, maar waarin het woord 'tatemae' niet voorkomt

(honne not tatemae) and bibi
hiermee vindt u documenten die de woorden 'bibi' en 'honne' bevatten, maar waarin 'tatemae' niet voorkomt

web*
hiermee vindt u documenten die woorden bevatten die met 'web' beginnen

Terug naar begin

Hier komen de gegevens over de auteur.
Copyright 2001 [Naam organisatie]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 21 mei 2022.