het meiresonne/sanders-maradigma:
"iedereen op eigen benen"
gevonden in de vakantietijd en bewaard voor als jullie weer terug zijn.
honne tatemae, meineszhood,  nl3022

 

iedereen op eigen benen

hervormingsplannen kabinet te beperkt, maar toch maatschappelijk verzet

nrc-handelsblad, 13 augustus 2005

Er is grote behoefte aan een breed,veelomvattend perspectief dat het huidige gedoe, gezeur en geklaag doet verstommen, vindt
Andrť Meiresonne.

Een poging daartoe, aan de hand van een aantal concrete, vaak ingrijpende voorstellen. De hervormingsagenda van het kabinet is een stap in de goede richting, maar zij gaat lang niet ver genoeg. Tegelijkertijd lijkt meer maatschappelijke hervorming politiek niet haalbaar.
Dat is niet verwonderlijk, want het ontbreekt aan een samenhangende en aansprekende visie op de toekomst. Er is een beeld ontstaan van hardvochtige saneerders die hun kans grijpen. Je hoeft alleen maar 'asociaal' en 'oneerlijk' te roepen om je populair te maken.
Dat maakt het nog moeilijker om de werkelijke problemen aan te pakken.

Daarvoor moeten we ze eerst benoemen en dat doen we liever niet, ook dit kabinet niet.
Wat zijn de echte problemen? En wat zouden echte oplossingen zijn? Is een nieuw perspectief mogelijk?

De problemen

Oplossingen

Een nieuw perspectief

Je zou een nieuwe politieke beweging kunnen beginnen met als uitgangspunt: Iedereen op eigen benen. Vergeet het links/rechts-denken: het is niet meer van deze tijd. Het gaat uit van de oude materialistische tegenstelling arm - rijk, en is niet meer van toepassing in een land waar het gros het zo goed heeft.

"16 miljoen mensen die van gekkigheid niet meer weten
wat ze voor hun  verjaardag moeten vragen
",
schreef The Economist niet lang geleden over Nederland.

Er is grote behoefte aan een perspectief dat het huidige gedoe, gezeur en geklaag doet verstommen. Er zijn genoeg mensen die verlangen naar meer vrijheid en die de daarbij horende verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen.

'Iedereen op eigen benen'
is een afscheid van de 20ste eeuw.

Laat de 21ste eeuw maar beginnen.

Met meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid. Concreet betekent dat:

.-.-.-.

Mr. A. A. Meiresonne is strategisch adviseur en onder meer verbonden aan Baak Management Centrum VNO-NCW en actief in D66.
Aan dit artikel is meegewerkt door dr. Mark Sanders,
onderzoeker aan het Max Planck Institute for Research into Economic Systems en de Universiteit van Utrecht.

renergetisch copyright

de tekst is een scan van het nrc-artikel. cartoon van RubenL is helaas nog niet meegenomen.