Profielpanel
“Zelfredzaamheid van een 75-jarige”

Samenstelling panel, projectopzet en werkwijze in het kader en ter voorbereiding van de gemeentelijke beoordeling via een aangekondigd huisbezoek over de mate waarin een 75-jarige zelfredzaam is.

Profielbetrokkene

Jan A.M. van Hensbergen, (74,5 jaar) 010-Meineszbuurt,
Burg. Meineszlaan 54, 3022 BL Rotterdam, 010 84 12 106
Gepensioneerd. Werkoverzicht website:   https://gaingate.com/q/vh/werk.htm 
De profielbetrokkene is eindverantwoordelijk voor het project en doet op basis van de vastgestelde werkwijze voorstellen aan het profielpanel voor elke volgende stap in de ontwikkeling van het profiel.
Op- en aanmerkingen worden beargumenteerd verwerkt door de betrokkene.

Profielpanel

1.      Eugčne W.D.M. Kortekaas, (53 jaar) Huisgenoot,
Burg. Meineszlaan 54, 3022 BL Rotterdam, 010 84 12 106
Participant woon-/werkexperiment (trybe / gaingate) Manhattan Project

2.      Eleonora van Ree, (54 jaar) Buurvrouw,
Burg. Meineszlaan 52b , 3022 BL Rotterdam, 010 476 27 33
Juridisch beleidsadviseur Min. SoZaWe; burenoverleg bij wijkzaken en palmburen.

3.      Barbara M.J.M. van Duijn – van Hensbergen (69 jaar) Zus,
Willem Alexanderpark 56, 2202 XX  Noordwijk aan Zee, 06 53 72 0275
Gepensioneerd Onderwijzeres en Directiesecretaresse Van Duijn Accountancy

4.      Samuel J.J. van Hensbergen, (71 jaar) Broer,
Witakker 9, 3401 VT  IJsselstein, 030 76 08 739
Gepensioneerd Restaurateur: “Den Oude S” Noordwijkerhout; “Hofstede Cleyburch” Noordwijk.

Het panel kan zowel in onderling contact (geanonimiseerd) als persoonlijk reageren op de suggesties van de betrokkene bij het ontwikkelen van zijn profiel.
De panelleden zijn zowel ten opzichte van elkaar als van de betrokkene volkomen vrij om deelname te stoppen als dat door henzelf gewenst wordt.
Deelname aan het panel is, ook na vaststelling van een profiel, geheel vrijblijvend.
De betrokkene is verplicht het panel, na vaststelling van het profiel, een diner aan te bieden dat recht doet aan de mate van zijn zelfredzaamheid in culinair-economisch opzicht.

Werkwijze

De betrokkene ontwikkelt een voorstel voor de profielschets, de uitwerking daarvan in 4 stappen en legt deze voor aan het panel.
Het panel reageert per post/email/koffiebezoek. De betrokkene legt met elke volgende stap de op- en aanmerkingen voor aan het panel in een bijgesteld plan.

Tijdpad

2019

Contact via

Toelichting

Sep 03

Email

Voorstel met toelichting voor profielopbouw

Sep 17

Email

Voorontwerprofiel zelfredzaamheid (zrh)

Okt 08

Email

Ontwerp voorstel zrh-profiel

Okt

Email

Vaststelling zrh-profiel door de betrokkene

Nov 3 of 24

RT-meeting  

Dinerbespreking ter afsluiting en viering van “75 in Zicht”

 

 

Opbouw ZRH-profiel

1.      Inleiding
a. definitie zelfredzaamheid
b. elementen van zelfredzaamheid / leefdomeinen
c. meetinstrumenten / methoden
d. verantwoordelijkheidsaspecten overheid en particulier initiatief
e. werkwijze / profielpanel 

2.      De betrokkene
a. overzicht woon-/werkgeschiedenis vanaf (pre-)pensionering
b. economische situatie; huishoudelijk / financieel
c. mentale/fysieke/cognitieve /mobile conditie; kwaliteit van leven
d. beschrijving activiteiten: doorsnee dag / week / maand
e. sociale contacten; zicht op voorzieningen in de wijk
f. persoon overstijgende verantwoordelijkheden

3.      Langs de meetlat / de analyse
de aspecten/domeinen kwalitatief beoordeeld schaal 1 tot 5

4.      Conclusie & advies aan commissie huisbezoek

 

Bijlagen via internet bereikbaar:

Datum

Bijlage-bron titel / omschrijving

Web-adres  https://

2019-02

WMO: “Actief in de wijk”, gebiedsgids 65+

wmoradar.nl

2019-03

Manhattan Project: CV Jan van Hensbergen

gaingate.com/q/vh/peddels.htm

2018-04

Rotterdam OBI: “Voor Mekaar”   65+  /  75+

rotterdam.nl/onderzoek

2017

GGD Amsterdam: “Zelfredzaamheidmatrix”

zrm.nl

2016-11

Rotterdam OBI “Kwetsbaar & Krachtig”

rotterdam.nl/onderzoek

2015-06

MZ-expertisecentrum “Een ecogram maken”

zorgvoorbeter.nl

2015-04

Zorgen over het keukentafelgesprek vng-wmo

vng.nl

2014-06

Vilans: “Zo zelfredzaam”

vilans.nl

2013-06

Vilans: “Zelfredzaamheid meter”

vilans.nl

2012-12

Vilans: “Zelfredzaam in de Wijk”

vilans.nl

2012

De effectenster

effectenmonitor.nl

2010-04

Methode: “Op weg naar de gouden jaren”

movisie.nl

2006-08

ID-recht: rechten gaan aan plichten vooraf

gaingate.com/id/

2004-08

Gyp.nl: conversiemodel voor nieuwe politiek

gaingate.com/gyp/nl/

2004-04

Hooding en rooting vanaf het basisonderwijs

gaingate.com/meineszhood/hostelieu.htm