gaingate & trybe

virtuele modellen waarmee

uitgaande van, met acceptatie van

de bestaande situatie

de conversie kan worden gemaakt naar een collectief gewenste nieuwe situatie. het model genereert id-kredietwaardigheid (id-credibility) voor individuen, groepen & organisaties.

het idee en zijn haalbaarheid gaan uit van omgevingsvertrouwen en het vermogen van de mens om rond zijn 12e levensjaar, c.q. na de basisschool, in staat te zijn een eigen verantwoordelijkheid uit te bouwen met daaraan gerelateerde voorzieningen.

 

de modellen zijn globaal beschreven in brainoeuf.
de id-kredietwaardigheid van de modeldrager(s) kan op diverse manieren worden getoetst:

tertium datur / able to gain

informary portico's

de eerste ontmoeting zal aan deze twee indicatoren aandacht worden besteed.
 

 

de volgende meeting gaat over:

het oma-profiel

de ioi-formule

in knewords een eerste aanzet

Q&A on Younger Policy
 quick respons
 

globale cohesie & regionale dynamiek
one world or none
in een multiculturele vraagstelling

de biobo