informary portico's
unique info-entry,  id-krediet
voor sociale cohesie in een globaal perspectief

een universeel info-patroon voor persoonlijk id-krediet door verworven info (boeken, films, verhalen) te plaatsen in portico's.
een "pi" (personal informary) bij het verlaten van de basisschool is een steun voor het leven in een individualiserende en rivaliserende samenleving.

wie bij het verlaten van de basisschool zijn opgedane informatie & resultaten als een gewaarborgde database meekrijgt, legt een solide basis voor id-krediet, als deze database compatible is met info-opslag tijdens vervolgonderwijs & vrije tijd.
je bouwt er een uniek profiel mee.
je kunt er wereldwijd en op diverse niveau's mee communiceren;
je kunt er je eigen omgevingswaarde mee ontwikkelen;
je kunt het ook inzetten met degenen met wie je woont (trybe) of werkt (gaingate).
bovenal, je houdt jezelf actueel & op de hoogte.

je kunt jezelf gericht inzetten in jouw omgeving voor zinvolle aktiviteiten & in een door jezelf ontwikkelde virtuele "ideaal-omgeving" voor een globaal gewenst toekomstperspectief. Het resultaat is id-krediet

als voorbeeld wordt doorgelink naar de informary van trybe manhattan, de woongroep die het theoretisch model als gaingate#manhattan via een website wereldkundig heeft gemaakt.
hun model voorziet in 7 portico's voor het opslaan van de info, waarvan de eerste drie op de basisschool worden ingeleerd,
de overigen kunnen vooralsnog als vrijblijvende "practise portico's" dienen tot het id-recht actief is.

 1. ratio
 2. renergie
 3. regio
 4. paraclue
 5. gainfield
 6. gainaffection
 7. enta kai meta

de eerste drie zijn drager van de id-krediet. het zijn (met 4) de preducten van een gaingate of trybe.
de vierde is drager van de gainstain sec (sociaal educatief cultureel) en indicator voor globale cohesie.
de laatste drie zijn indicatoren voor de kraal van mogelijkheden/abilities, de preservices,
die de betreffende gaingate of trybe globaal in zijn omgeving te bieden heeft.
de complementariteit van de portico's is visueel aangegeven in de julian lucas informary van trybe#manhattan.

 

 1. ratio
  science & knowlegde studies, docu's, schoolboeken met universele code opgeslagen, garandeert wereldwijd toegankelijkheid een leven lang (desgewenst uiteraard).
  de portico die in rangorde verwisselbaar is met 2, omdat in feite geloven aan weten vooraf zal blijven gaan.
  het heeft ook te maken met je eigen voorkeur/aanleg. cf. links- of rechts-handigheid)
  deze portico geeft en passant een beeld van je cognitieve ontwikkeling en je zingevingsperspectief.
   
 2. renergy
  religion & imagination over godsdiensten, kunsten & theater
  al jouw informatie-dragers, op basis van renergie.
  wat geloof voor de een betekent, is verbeelding vaak voor de ander.
  de een voelt zich heerlijk in een godsdienst; de ander laat zich inspireren door de vrije kunsten, muziek.
  verbeelding wat je gelooft & wat je weet, dat houdt je enthousiast zolang de portico's "zuiver" zijn.
   
 3. regio
  intuition & inition
  informatie over de omgeving & ingeving die je verzamelt in je sociaal-emotionele groei.
  een niet te onderschatten portico.
  vanaf de wieg ontwikkel je je als "karos" en men je jouw renergy & ratio.
   
 4. inrounding
  paraclue : de richting vanuit je verleden kan voor anderen onbegrijpelijk zijn, maar blijft voor jezelf een heldere weg, één leven, één waarheid.
  het zichzelf versterkend effect van c&a (cognition & awareness) vergroot de omgevingsverantwoordelijkheid
   
 5. gainfield
  gabo
  informatie die de "skills" aangeeft; de basiskennis & -kunde waarmee je in de omgeving staat. portico V maakt duidelijk, dat trybe#manhattan aanspreekbaar is in kwesties van
  onderwijs, welzijnsbeleid & organisatie
   
 6. gainaffection
   younger policy
  meer gespecificeerd info met betrekking tot de doelgroep, de klantenkring,
  de direct belanghebbenden. wie een idealistisch aanbod ontwikkelt, onderbouwd hier
  zijn idealen.
   
 7. enta kai meta
  met wie, of in de geest van wie sta je in het leven, werk je aan je job, opdracht, situatie.
  met je eerste stappen in omgeving & onderwijs maak je in feite al keuzes.
  met deze portico geef je de richting aan waarin je beweegt.
  het is je eigen kompas & graadmeter.

   

wie zijn informary gebruikt als "mastergame", zal ervaren dat de essentie van de "zevensprong" gaat werken.
het resultaat zal zijn, dat je ingeborgen portico's aanboort, zult aantreffen in de loop van je leven.
bestanden zullen zich verplaatsen of worden gecopieerd naar andere portico's.

ze tekenen zowel het voortschrijdend inzicht in jouw virtuele vermogen, als de flexibiliteit van
het systeem om unieke persoonlijke codes voor data-toegankelijkheid (zie g-mode) te garanderen.

ieder persoon is de unieke bezitter van zijn eigen data & persoonlijke code-drager voor update-systems.
 

 contact.htm