bones4.gif (87180 bytes)QUEER
OR
QUINTESSENTIAL

PREPOSTEROUS OR POSTULATE

EVERY ANSWER DESERVES ATTENTION

Zoals twee niet zonder drie bestaan, bestaat een niet op zichzelf.
Wat is een ingeving zonder omgeving?

Wie antwoorden heeft en wacht op een vragensteller, kan daar ook in hopidrome direct aandacht voor vragen.
Wie zijn antwoorden specifiek wil voorleggen aan trybe#manhattan, krijgt via de
feedbackoptie sneller onze aandacht.
Alle antwoorden worden voor zover ze niet in een vip-traject gezet kunnen of hoeven te worden, opgeslagen in twee rubrieken
:

  1. vervelende antwoorden
  2. vraagbare antwoorden

Antwoorden over gaingate & trybe#manhattan krijgen direct aandacht in knews2day

Antwoorden over l'essence de l'Ítre, het wezen van het zijn, in het perspectief  van individueel omgevings-welzijn of dat van een groep of organisatie, kunnen  in een vip-traject gezet worden.

 

Toegang tot de inventarisatie van antwoorden kan leiden tot interactieve participatie en
 daarom alleen mogelijk via de oio-code.
Virtuele interactieve participatie (
VIP) vraagt  een globale belevingswereld.

trybe#manhattan        gaingate#manhattan
renergetic copyright          
1998    nl   3022       last update: 18-06-2009

 disc laimer