gmlogo_small.gif (1577 bytes) # tmlib/~sbw

1993-01-14, rotterdam,
aan:

intermediair,
advertentierubriek schakels,
amsterdam

 

Mevrouw, Mijne heren,

Hierbij verzoeken wij U, de hieronder omkaderde annonce
in uw rubriek SCHAKELS op te nemen in de uitgave van week 5.

Naar onze berekening is de annonce plaatsbaar in 11 regels.
U gelieve dan ook, een bankgiro hierbij aan te treffen van 110,00.


Op 14 juni 1993 maakt Stichting de Binnenweg
haar visie op de zin van het bestaan openbaar.

Een enthousiasmerend perspectief voor
individuele en mondiale vraagstukken
en daarvan af te leiden persoonlijke,
sociale, culturele, politieke,
economische & wetenschappelijke handelingen.

Nadere informatie komt als een interactieve uitdaging tot
de beschikking van ieder, die zich daarvoor aanmeldt
via postgiro 10.17.362 ten name van
Stichting de Binnenweg te Rotterdam.
 

Inmiddels verblijven wij, met hoogachting & een vriendelijke groet,

Eugène Kortekaas,
secretaris.


Ruimte voor eenzelfde annonce is gekocht bij:

Vrij nederland, De Groene Amsterdammer, HN-Magazine,
 De Pendel, De Kleine aarde, Opzij, Elsevier Weekblad.

 

manhattan     gmlogo_small.gif (1577 bytes)      project
renergetic copyright        
1998    nl  3022 bl 54     last update: 20-10-2019
       
disclaimer