gmlogo_small.gif (1577 bytes) # tmlib/~sbw

1993-01-14, rotterdam,
aan:
 

intermediair,
advertentierubriek schakels,
amsterdam

Mevrouw, Mijne heren,

Hierbij verzoeken wij U, de hieronder omkaderde annonce in uw rubriek SCHAKELS op te nemen in de uitgave van week 5.

Naar onze berekening is de annonce plaatsbaar in 11 regels. U gelieve dan ook, een bankgiro hierbij aan te treffen van 110,00.

Op 14 juni 1993 maakt Stichting de Binnenweg haar visie op de zin van het bestaan openbaar.

Een enthousiasmerend perspectief voor individuele en mondiale vraagstukken en daarvan af te leiden persoonlijke, sociale, culturele, politieke, economische & wetenschappelijke handelingen.

Nadere informatie komt als een interactieve uitdaging tot de beschikking van ieder, die zich daarvoor aanmeldt via
postgiro 10.17.362 ten name van
Stichting de Binnenweg te Rotterdam.

Inmiddels verblijven wij, met hoogachting & een vriendelijke groet,

Eugene Kortekaas,

secretaris.


Ruimte voor eenzelfde annonce is gekocht bij:

Vrij nederland, De Groene Amsterdammer, HN-Magazine,
 De Pendel, De Kleine aarde, Opzij, Elsevier Weekblad.

trybe#manhattan        gaingate#manhattan
renergetic copyright          
1998    nl   3022       last update: 18-06-2009

 disc laimer