sbw.gif (32573 bytes)stichting
de binnenweg

 

stichting ter stimulering & tot steun van vernieuwende initiatieven op het gebied van 
kunst, cultuur, welzijn & beleid.

De stichting is opgericht op 14 juni 1990
en heeft haar doelstelling als volgt verwoord: 

"het op materiŽle & immateriŽle wijze ondersteunen van vernieuwende initiatieven 
op het gebied van kunst, cultuur, welzijn & beleid in de randstad,
  welke dreigen vast te lopen door formele procedures 
van fondsen & overheden 
of door onvoldoende politieke
of maatschappelijke waardering",

  waar de notaris aan toegevoegd heeft: 
"en voorts al hetgeen met een & ander, 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn,
  alles in de ruimste zin des woords."  

Vanuit de directe confrontatie met de politieke en de 
maatschappelijke realiteit van welzijn 
heeft de stichting zich de eerste jaren sterk gericht op 
het zoeken naar oorzaken van 

onwelzijn
  en het merkwaardige verschijnsel, 
dat de politiek de behoefte voelt,
  welzijnsbeleid  
te formuleren.

Om aan haar werk enige bekendheid te geven, 
heeft de stichting in 1993 aangekondigd, 
vraagstukken in een
perspectief te plaatsen,
dat recht doet aan 
individuele & mondiale aspecten van welzijn.
 

Vanuit die gedachte is gaingate ontstaan. 
Een eerste, voor alle partijen,
groepen & culturen
acceptabele stap 
naar een globaal netwerk voor welzijn.

De verdere ontwikkeling daarvan 
wordt door de stichting bewaakt.
De stichting werkt op idogene basis en 
stelt haar middelen ter beschikking van vraagstukken, 
die binnen haar doelstelling
analyse & oplossing behoeven.

De binnenweg staat onder nr. S 41131781 ingeschreven
in het register van de

KvK-Rotterdam.

statuten

Doelvermogen:
het vermogen van de stichting is
ideŽel & immateriŽel.
De stichting wordt in stand gehouden
door het netto-vermogen van haar stichters
aan te wenden als avs-budget,
algemeen voorwaardenscheppend,
zodat giften & fondsen
volledig projectgebonden kunnen worden ingezet.

Activiteiten worden projectmatig en op
idogene basis uitgevoerd.
Administratieve verantwoording met
gaingate-garantie.

 

de stichting werkt in projecten samen met
stichting groot manhattan

De stichtingen zijn interactief bereikbaar
via

Quick Respons

  1993: mediaire aankondiging

manhattan     gmlogo_small.gif (1577 bytes)      project
renergetic copyright        
1998    nl  3022 bl 54     last update: 20-10-2019
       
disclaimer