sbw.gif (32573 bytes) stichting
de binnenweg

stichting ter stimulering & tot steun van vernieuwende initiatieven op het gebied van 
kunst, cultuur, welzijn & beleid.

De stichting is opgericht op 14 juni 1990 en heeft haar doelstelling als volgt verwoord: 

"het op materiŽle & immateriŽle wijze ondersteunen van vernieuwende initiatieven 
op het gebied van kunst, cultuur, welzijn & beleid in de randstad,
  welke dreigen vast te lopen door formele procedures 
van fondsen & overheden 
of door onvoldoende politieke of maatschappelijke waardering",
  waar de notaris aan toegevoegd heeft: 
"en voorts al hetgeen met een & ander, 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
  alles in de ruimste zin des woords."  

Vanuit de directe confrontatie met de politieke en de 
maatschappelijke realiteit van welzijn 
heeft de stichting zich de eerste jaren sterk gericht op 
het zoeken naar oorzaken van 
onwelzijn
  en het merkwaardige verschijnsel, 
dat de politiek de behoefte voelt,
  welzijnsbeleid  
te formuleren.


Om aan haar werk enige bekendheid te geven, 
heeft de stichting in 1993 aangekondigd, 
vraagstukken in een perspectief te plaatsen, dat recht doet aan 
individuele & mondiale aspecten van welzijn.
 

Vanuit die gedachte is gaingate ontstaan. 
Een eerste, voor alle partijen, groepen & culturen acceptabele stap 
naar een globaal netwerk voor welzijn.

De verdere ontwikkeling daarvan 
wordt door de stichting bewaakt.
De stichting werkt op idogene basis en 
stelt haar middelen ter beschikking van vraagstukken, 
die binnen haar doelstelling analyse & oplossing behoeven.

De binnenweg staat onder nr. S 41131781 ingeschreven in het
register van de
KvK-Rotterdam.
statuten

Doelvermogen: het vermogen van de stichting is ideŽel & immateriŽel.
De stichting wordt in stand gehouden door het netto-vermogen van haar stichters
aan te wenden als algemeen voorwaardenscheppend, zodat
giften & fondsen volledig projectgebonden kunnen worden ingezet.


Activiteiten worden projectmatig en op idogene basis uitgevoerd.
Administratieve verantwoording met gaingate-garantie.

 

de stichting werkt in projecten samen met
stichting groot manhattan

 

De stichtingen zijn interactief bereikbaar
via

Quick Respons

 

  1993: mediaire aankondiging