Alain Finkielkraut: De ondergang van het denken  
(La défaite de la Pensée, 1987):

Nawoord: "

LEEGHOOFDEN EN FANATICI

Zo heeft de barbaarsheid zich uiteindelijk meester gemaakt van de cultuur.

Onder dekking van dat grote woord groeit de intolerantie tegelijkertijd met het infantilisme.

Wanneer het individu niet door zijn culturele identiteit wordt opgesloten in zijn afkomst en op straffe van hoogverraad de toegang ontzegd wordt tot twijfel,
tot ironie,
tot de rede,
tot alles wat hem zou kunnen losmaken uit de collectieve matrijs

- dan gebeurt het wel door de vrijetijdsindustrie,
de schepping van deze eeuw van de techniek die geestesproducten terugbrengt tot de status van waardeloze rommel (of entertainment, zoals dat in Amerika heet).

En het denkende leven maakt geleidelijk plaats voor de verschrikkelijke en bespottelijke confrontatie van fanatici en leeghoofden.

"

dat was het nawoord van alain,
en arthur was al zo pessimistisch
in
de menselijke tweespalt

 

osmosys