De OnderDaan Teloor

oftewel:

het failliet van duurzame economie
in de westerse-cultuur

De WC (westerse cultuur) kreeg, zoals we weten, vanaf 1600 extra wind in de zeilen door een vermogen, dat in de loop der jaren het reŽle geld excessief stuwde naar particulieren (patriciŽrs & patjepeeŽrs) die dat proces overigens "en passant la marťe" laten betalen door de (virtuele) eigenaar van dat geld: Daan & zijn Onderdanen, oftewel De Staat.
Duurzaam varen, kapitalistisch vergaren, arbeid inklaren: Een Hollandse Daad.
De VOC, door wind en aandelen aangedreven, maakt met slavenarbeid van de wereld een plunderparadijs.
Die particulieren bouwden domeinen als romeinen met dit verschil, dat de keizer van Rome het geld dat hij investeerde in onze regio door zijn domein(leen)heer weer liet terughalen als belasting, voor zover we het niet als sier verbruikt hadden.
Bij ons gedroegen de domeinheren zich, alsof geld van hen was.
Ze kochten een titel; hun zoon een kasteel. Ze financierden de koning als waren ze de Bovendaan.

Die staat ziet toe dat hij niet valt.

De bovendanen weten zich vanaf 1800 meer & meer zeker van hun vermogen.
Uit wat verwilderde varianten van hun aandelenkip was het verzekeringsei gedarwineerd.
Vleugels voor de westerse economie, die meer en meer in handen kwam van doyene families, ooit als marskramer of slavendrijver begonnen, door domeindrift aangetast.
De globale acceptatie van de westerse economie kan door hen vanaf 1900 zelfs politiek (militair & diplomatiek) afgedwongen worden via naties afzonderlijk of in "geallieerd verband" en wordt naar het lijkt, vanaf 2000 zelfs door de Verenigde Naties globaal gedoogd. (Resolutie 1441= Oorlog Irak).

Die staat ziet toe dat hij niet valt.

Bovendanen hebben overwegend weinig respect voor belangen van de samenleving als er geen statusversterkend profijt is. Ze bedienen zich van juristen, media & reclame om hun gelijk gewettigd te krijgen en manipuleren kunsten, sport & wetenschap om Daan's onderdanen een goed gevoel te geven.
Ze omarmen de kunstenaars, stichten musea & geven grote sommen aan goede doelen.
Ze weten zelfs parionetten in politieke posities te plaatsen.

Die staat ziet toe dat hij niet valt.

Onderdanen lieten zich leiden door een mix van geloven, weten & berusten, maar raken steeds meer een drom in de westerse schijnwerkelijkheid die soms angstaanjagend wordt aangedreven door de hoeders & herders van het virtueel vermogen:
economen en aanverwante sciŽntisten, die zich in steeds meer bochten moeten wringen om geloofwaardig te blijven & reclamebureaus & massamedia, die steeds uitzinniger verknipte aandacht vragen voor nieuwe idolen en sensatie-formats om aantrekkelijk te blijven als kritiekloze katalysator in het omvormingsproces (de vermaakindustrie) van kapitaalgestuurde verzekeraars & producenten.
 

Die staat ziet toe dat hij niet valt.

Daan ziet het geld van zijn staat verdwijnen naar bovendanen die er een misleidend maar aanlokkelijk, virtueel vermogen tegenover weten te zetten voor zijn onderdanen.
De constructies voor de westerse economie & cultuur worden kunstmatig in stand gehouden. "Achmea" zit overal achter.
Het abc van economie en samenleving (arbeider, boer, consument) wordt "particulier" via een oude strategie die met "aantrekkelijke idolen" (gewoon lekker doen wat je zelf leuk vindt) wordt uitgezet door trendgoeroes van de economie & reclamerabbi's met kijkcijferkanonnen om hun individuele domein te vergroten.
De burger wordt univee, voor de mal gehouden door de disposabele patroonheiligen van de vermaakindustrie.
 

Die staat ziet toe dat hij niet valt.

Daan's vermogen wordt uiteindelijk ook virtueel. De herenmentaliteitenmantel is in feite al zoiets.
Op zich is dat geen probleem, maar als de wc-mentaliteit of -normaliteit van de vrije markt een misvatting blijkt
(en de omvangrijke, door het westen veroorzaakte staatsschulden wereldwijd en de vlucht van het echte geld wijzen daar op),
dan krijgt de staat het voor zijn kiezen.
Want Daan heeft geen vermogen meer, slechts cijfers in twee kleuren.
De burger, ontdaan, zoekt zijn heil al in het "aanlokkelijk" particularisme:
"Ieder voor zich, verzekerd  & wel." Maar die weg naar een hemel loopt via de hel.

Uiteindelijk zijn het de nieuwe domeinheren, die zichzelf extra verzekeren van een royaal bestaan, ten koste van Daan en zijn landgenoten.
De "abrupte correctie" die sommigen toch al verwachten, kan dan wel eens een "agressieve correctie" worden.

De koning draagt virtuele kleren; de staat een virtueel vermogen.
Het proces van democratisering wordt door ondernemers gemanipuleerd.

 

Alleen een "hollandse houding" die een aanzet kan zijn
voor  een hervonden,
europese eenvoud
kan het onheil oplossen, zodat
een globale economische uitputting
kan worden voorkomen.

 

 

Symptomen van het aanstormend failliet van de
westerse consumenten-economie
 

 • De constructies voor de instandhouding van de wc-economie
  worden steeds ingewikkelder.
   
 • De druk voor nog meer economische groei neemt dermate toe
  dat die roofzuchtige vormen krijgt.
  Werken wordt sloven, een nieuwe slovernij, grijsgestreept aangestuurd.
   
 • Aandeelhoudersorganisaties kopen "segmenten moeilijk bemiddelbaren" in..
   
 • Juridificatie van individuele verantwoordelijkheden van de burgers
  tot in het privť-domein.
  (Wilt U even tekenen, dat mijn kind op uw feestje is?).
   
 • Toenemende claimcultuur, aangejaagd door rigide advocatuur.
   
 • Genante constructies waarmee "toonaangevende" instellingen & bedrijven handelen.
   
 • Schaamteloze zelfbeloning door bestuur & management
  zowel van publieke als van private ondernemingen
   
 • Tekorten in generieke voorzieningen aan de onderkant;
  decadente uitwassen aan de bovenkant van de samenleving.
   
 • Publieke omroep met commercials & commerciŽle omroepen met opiniŽrende pretenties leiden
  tot buitenproportionele vergoedingen voor handelingen die worden ingemasseerd als
  "voor iedereen haalbaar": ster, idool of landelijke gladiool.
   
 • Er ontstaan investeringsmaatschappijen die beginnend "sporttalent" aankopen en verhuren tot er
  een klapper kan worden gemaakt.
   
 • Particulieren geven onderhands geld aan gouden-bergenbelovers.
   
 • Media die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten prefereren boven een sociale-globale cohesie-functie.
   
 • Snelle groei van "gated communities" oude stijl
  (domeinen voor particulieren, met bedienden en vermeende deftigheid)
   
 • Er wordt meermalen gezinspeeld op een aanstormende economische "oorlog"
  als argument voor een ja-stem bij het referendum over de Europese grondwet.
   
 • Mastercard, een goudkip van meer dan 100 banken, gaat naar de beurs. Visa volgt.
   
 • Ook de westers-urbane samenleving ontwikkelt no go areas (nga's) met een eigen economische dynamiek.
   
 • Spontane maatschappelijke initiatieven dreigen niet meer georganiseerd te worden vanwege moeilijk in te schatten
  risico's van individuele (of groepen) deelnemers. (wijkfeesten, wandelvierdaagse)
   
 • ABN AMRO wacht een proces, aangespannen door de Bank of America.
   
 • Buitenlandse winstwolven kopen huurhuizen van organisaties voor sociale woningbouw en verkopen die
  met veel winst door aan huurverhogende winstwelpen, zodat de huurder de biezen kan pakken.

 

oorzaken van het failliet van de
wc-economie

 

 • Daan's geld is slechte smeerolie in het virtuele
  westerse vermogen dat voortdurend op hol
  dreigt te slaan door vermogens-flitsen & -hypes.
   

 • De essentie van geld wordt door weinigen begrepen.
   

 • Pensioenfondsen & banken geven goedkoop geld
  aan opkopers & uitbeners van aandeelgestuurde bedrijven. Ze stellen kapitaalwinst op
  korte termijn boven duurzaam werknemersbelang.
   

 • De wc kent geen alternatieven meer voor
  "de verzekering"
   als sociaal-economisch draagmodel.
   

 • de politiek hanteert conflicterende beleidslijnen:
  "meer consumeren"
  om de economie te versterken;
  "meer waarden & normen"
  voor een duurzame samenleving.
   

 • De westerse cultuur (wc) geeft te veel kouwe kak.
   

 • De westerse cultuur,
  overwegend dominant in zogenaamde
  democratische staten,
  is zelf niet meegedemocratiseerd
  (rangen & standen)
  en genereert binnenstatelijke domeinen
  met een
  permanente onderklasse.
   

 • De wc leidt dus aan een democratisch tekort;
  de staten vertonen symptomen van
  een domeinencratie.
  En domeindenkers zijn per definitie
  ondemocratisch.
  Een onderklasse houdt hen in stand.
   

 • Kapitalisme & Particularisme leiden tot
  cauliflowering in de economische ontwikkelingen
  met alle risico's voor economische gastritis.
   

 • Het vademecum voor  wc-bewustzijn
  wordt niet meer door het
  Iconolatrische Europa
  maar door het iconomische
  Hollyland-Disneywood verbeeld.
  de steriele archetypering van de amerikaanse droom
   

 • De westerse consumenten-economie kan zich
  globaal gesproken
  alleen maar parasitair instandhouden,
  ergo: is niet
  universeel & democratisch
   "uitrolbaar".

 

 

 

kortom:
de westerse consument is kritiekloos univee,
dat zich telkenmale weer enthousiast ..:

 

 
 • door de bank laat nemen
   

 • door de reclamemaffia laat misleiden
   

 • door de politiek laat uitkleden
   

 • door de media laat vermaken
   

 • door de gedachte laat leiden,
  dat 
   "boeuf bourguigonne"
  een bijzonder rund is
   

ofwel: 
is zich totaal niet bewust
van zijn macht als

democratische daan
in een europese staat


 

 


Iconomy   Iconomie:
Idolate leer van kwalitatieve instandhouding
door zelfverrijking vanuit een taxonomisch
te specificeren staat van zijn.
(iconomy gaat per definitie ten koste van een omgeving)

Idolity   Idolheid:
(geesteshouding)  staat van zijn waarin,
gevoed door politieke, educatieve of religieuze motieven 
een zelfversterkend effect ontstaat dat leidt tot
idolatrische overschatting van het eigen vermogen
in de ontwikkeling van de mens.

 

actie hieleprik

n.b.: ondertussen reist een
royale nederlandse delegatie
met regelmaat buitengaats
om het 400-jarig bestaan van
"de goede betrekkingen"
te vieren


de kraag van toen


is de strop van nu


het geld gaat er met de poen vandoor.......................gets dreigt..........globale economisch tsunami door ineenstorting  wc-economie

 

gyp.nl

het  meiresonne  sanders-maradigma

de groene amsterdammer  9/1/2019
Veertien tips voor de volgende crisis
van  Mirjan de Rijk:
voor als het opnieuw mis gaat

de groene amsterdammer is tegenwoordig
ook online per editie te koop
www.degroene.nl   


in folio:
the homecoming of our flying dutchman
de  ommekeer van  onze vliegende hollander

snelle reactie ?


manhattan project 3.01

renergetic copyright   
1998    nl  3022 bl 54  last update: 01-06-2020
 
disclaimer