De OnderDaan Teloor,
oftewel:
het failliet van duurzame economie in de westerse-cultuur

De WC (westerse cultuur) kreeg, zoals we weten, vanaf 1600 extra wind in de zeilen door een vermogen, dat in de loop der jaren het reŽle geld excessief stuwde naar particulieren (patriciŽrs & patjepeeŽrs) die dat proces overigens "en passant la marťe" laten betalen door de (virtuele) eigenaar van dat geld: Daan & zijn Onderdanen, oftewel De Staat.
Een Hollandse Daad: de VOC, door aandelen aangedreven, maakt de wereld een plunderparadijs.
Die particulieren bouwden domeinen als romeinen met dit verschil, dat de keizer van Rome het geld dat hij investeerde in onze regio door zijn domein(leen)heer weer liet terughalen als belasting, voor zover we het niet als sier gebruikten.
Bij ons gedroegen de domeinheren zich, alsof geld van hen was.
Ze kochten een titel; hun zoon een kasteel. Ze financierden de koning als ware ze de Bovendaan.

Die staat ziet toe dat hij niet valt.

De bovendanen weten zich vanaf 1800 meer & meer zeker van hun vermogen.
Uit wat verwilderde varianten van hun aandelenkip was het verzekeringsei gedarwineerd.
Vleugels voor de westerse economie, die meer en meer in handen kwam van doyene families, ooit als marskramer of slavendrijver begonnen, door domeindrift aangetast.
De globale acceptatie van de westerse economie kan door hen vanaf 1900 zelfs politiek (militair & diplomatiek) afgedwongen worden via naties afzonderlijk of in "geallieerd verband" en wordt naar het lijkt, vanaf 2000 zelfs door de Verenigde Naties globaal gedoogd. (Resolutie 1441= Oorlog Irak).

Die staat ziet toe dat hij niet valt.

Bovendanen hebben overwegend weinig respect voor belangen van de samenleving als er geen statusversterkend profijt is. Ze bedienen zich van juristen, media & reclame om hun gelijk gewettigd te krijgen en manipuleren kunsten, sport & wetenschap om Daan's onderdanen een goed gevoel te geven.
Ze omarmen de kunstenaaars, stichten musea & geven grote sommen aan goede doelen.
Ze weten zelfs parionetten in politieke posities te plaatsen.

Die staat ziet toe dat hij niet valt.

Onderdanen lieten zich leiden door een mix van geloven, weten & berusten, maar raken steeds meer een drom in de westerse schijnwerkelijkheid die soms angstaanjagend wordt aangedreven door de hoeders & herders van het virtueel vermogen:
economen en aanverwante sciŽntisten, die zich in steeds meer bochten moeten wringen om geloofwaardig te blijven & reclamebureaus & massamedia, die steeds uitzinniger verknipte aandacht vragen voor nieuwe idolen en sensatie-formats om aantrekkelijk te blijven als kritiekloze katalysator in het omvormingsproces (de vermaakindustrie) van kapitaalgestuurde verzekeraars & producenten.
 

Die staat ziet toe dat hij niet valt.

Daan ziet het geld van zijn staat verdwijnen naar bovendanen die er een misleidend maar aanlokkelijk, virtueel vermogen tegenover weten te zetten voor zijn onderdanen.
De constructies voor de westerse economie & cultuur worden kunstmatig in stand gehouden. "Achmea" zit overal achter.
Het abc van economie en samenleving (arbeider, boer, consument) wordt "particulier" via een oude strategie die met "aantrekkelijke idolen" (gewoon lekker doen wat je zelf leuk vindt) wordt uitgezet door trendgoeroes van de economie & reclamerabbi's met kijkcijferkanonnen om hun individuele domein te vergroten.
De burger wordt univee, voor de mal gehouden door de disposabele patroonheiligen van de vermaakindustrie.
 

Die staat ziet toe dat hij niet valt.

Daan's vermogen wordt uiteindelijk ook virtueel. De herenmentaliteitenmantel is in feite al zoiets.
Op zich is dat geen probleem, maar als de wc-mentaliteit of -normaliteit van de vrije markt een misvatting blijkt
(en de omvangrijke, door het westen veroorzaakte staatsschulden wereldwijd en de vlucht van het echte geld wijzen daar op),
dan krijgt de staat het voor zijn kiezen.
Want Daan heeft geen vermogen meer, slechts cijfers in twee kleuren.
De burger, ontdaan, zoekt zijn heil al in het "aanlokkelijk" particularisme:
"Ieder voor zich, verzekerd  & wel."
Maar deze weg naar de hemel loopt via een hel.

Uiteindelijk zijn het de nieuwe domeinheren, die zichzelf extra verzekeren van een royaal bestaan, ten koste van Daan en zijn landgenoten.
De "abrupte correctie" die sommigen toch al verwachten, kan dan wel eens een "agressieve correctie" worden.

De koning draagt virtuele kleren; de staat een virtueel vermogen.
Het proces van democratisering wordt door ondernemers gemanipuleerd.

 

Alleen een "hollandse houding" die een aanzet kan zijn voor  een
hervonden, europese eenvoud,
kan het onheil oplossen, zodat een globale economische uitputting kan worden voorkomen.

 

 

Symptomen van het aanstormend failliet van de
westerse consumenten-economie
 

 • De constructies voor de instandhouding van de wc-economie worden steeds ingewikkelder.
 • De druk voor nog meer economische groei neemt dermate toe dat die roofzuchtige vormen krijgt.
  Werken wordt sloven, een nieuwe slovernij, grijsgestreept aangestuurd.
 • Aandeelhoudersorganisaties kopen "segmenten moeilijk bemiddelbaren" in bij de overheid.
 • Juridificatie van individuele verantwoordelijkheden van de burgers tot in het privť-domein.
  (Wilt U even tekenen, dat mijn kind op uw feestje is?).
 • Toenemende claimcultuur, aangejaagd door rigide advocatuur.
 • Genante constructies waarmee "toonaangevende" instellingen & bedrijven handelen.
 • Schaamteloze zelfbeloning door bestuur & management zowel van publieke als van private ondernemingen
 • Tekorten in generieke voorzieningen aan de onderkant;
  decadente uitwassen aan de bovenkant van de samenleving.
 • Publieke omroep met commercials & commerciŽle omroepen met opiniŽrende pretenties leiden
  tot buitenproportionele vergoedingen voor eenvoudige handelingen die worden ingemasseerd
  als "voor iedereen haalbaar": ster, idool of landelijke gladiool.
 • Er ontstaan investeringsmaatschappijen die beginnend "sporttalent" aankopen en verhuren tot er
  een klapper kan worden gemaakt.
 • Particulieren geven onderhands geld aan gouden-bergenbelovers.
 • Media die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten prefereren boven een sociale-globale cohesie-functie.
 • Snelle groei van "gated communities" oude stijl (domeinen voor particulieren, niet te verwarren met gaingates)
 • Er wordt meermalen gezinspeeld op een aanstormende economische "oorlog" als argument voor een ja-stem
  bij het referendum over de Europese grondwet.
 • Mastercard, een goudkip van meer dan 100 banken, gaat naar de beurs. Visa volgt.
 • Ook de westers-urbane samenleving ontwikkelt no go areas (nga's) met een eigen economische dynamiek.
 • Spontane maatschappelijke initiatieven dreigen niet meer georganiseerd te worden vanwege moeilijk in te schatten risico's van individuele (of groepen) deelnemers. (wijkfeesten, wandelvierdaagse)
 • ABN AMRO wacht een proces, aangespannen door de Bank of America.
 

 

oorzaken van het failliet van de wc-economie

 • Daan's geld is slechte smeerolie in het virtuele westerse vermogen dat
  voortdurend op hol dreigt te slaan door vermogens-flitsen & -hypes.
   

 • De essentie van geld wordt door weinigen begrepen.
   

 • Pensioenfondsen & banken geven goedkoop geld
  aan opkopers & uitbeners van aandeelgestuurde bedrijven.
  Ze stellen kortetermijn kaptaalswinst boven langetermijn
  werknemersbelang.
   

 • De wc kent geen alternatieven meer voor
  "de verzekering"
   als sociaal-economisch draagmodel.
   

 • de politiek hanteert conflicterende beleidslijnen:
  "meer consumeren" om de economie te versterken (!);
  "meer waarden & normen" voor een duurzame samenleving.
   

 • De westerse cultuur (wc) geeft te veel kouwe kak.
   

 • De westerse cultuur,
  overwegend dominant in zogenaamde democratische staten,
  is zelf niet meegedemocratiseerd (rangen & standen)
  en genereert binnenstatelijke domeinen met een
  permanente onderklasse.
   

 • De wc leidt aan een democratisch tekort;
  de staten vertonen symptomen van een domeinen-cratie.
  domeindenkers zijn per definitie ondemocratisch.
  een onderklasse houdt hen in stand.

   

 • Kapitalisme & Particularisme leiden tot cauliflowering in
  de economische ontwikkelingen met alle risico's voor
  economische gastritis.
   

 • Het vademecum voor  wc-bewustzijn wordt niet meer
  door het iconolatrische Europa
  maar door het iconomische Hollyland-Disneywood verbeeld.
  www.disneyfamily.com
   

 • De westerse consumenten economie kan zich globaal gesproken
  alleen maar parasitair instandhouden, ergo:
  is niet universeel & democratisch "uitrolbaar".

 

de westerse consument is kritiekloos univee, dat
zich telkenmale weer enthousiast

 • door de bank laat nemen
   

 • door de reclamemaffia laat misleiden
   

 • door de politiek laat uitkleden
   

 • door de media laat vermaken
   

 • door de gedachte laat leiden,
  dat  "boeuf bourguigonne" een bijzonder rund is
   

 • kortom: 
  is zich totaal niet bewust van zijn macht als
  democratische daan in een europese staat

 


Iconomy   Iconomie:
Idolate leer van kwalitatieve instandhouding door zelfverrijking vanuit een taxonomisch te specificeren staat van zijn.
(iconomy gaat per definitie ten koste van een omgeving)

Idolity   Idolheid:
staat van zijn (geesteshouding) waarin, gevoed door politieke, educatieve of religieuze motieven  een zelfversterkend effect ontstaat dat leidt tot idolatrische overschatting van het eigen vermogen in de ontwikkeling van de mens.

 

actie hieleprik

n.b.: ondertussen reist een royale nederlandse delegatie met regelmaat buitengaats
om het 400-jarig bestaan van de goede betrekkingen te vieren

de kraag van toen

is de strop van nu

het geld gaat er met de poen vandoor.......................gets dreigt..........globale economisch tsunami door ineenstorting  wc-economie

 

g y p.nl

het  meiresonne  sanders  -  maradigma

snelle reactie ?


in folio:
the homecoming of our flying dutchman
de inkeer van onze vliegende hollander

14 november: domino day
dag van de omgeving

trybe#manhattan        gaingate#manhattan
renergetic copyright          
1998    nl   3022       last update: 18-06-2009

 disc laimer