stichting groot manhattan

 

het bevorderen en verstevigen van een interactieve relatie tussen 
kunst, stadsvernieuwing en woon- & leefmilieu;

het actief verwerven en beheren van een of meer 
accommodaties en ruimten 
in bij voorkeur verouderde stadsdelen.
statuten

 

foundation grand manhattan

  1. stimulating & consolidation of an interactive relation between arts, community structures & urban renewal
  2. acquiring & managing space, i.c. accommodations in older parts of cities.

secr.: j.a.m. van hensbergen

project: nl 3022