sgmlogo.gif (10352 bytes) STICHTING
GROOT MANHATTAN

 

De stichting is opgericht op 1 december 1988 en stelt zich ten doel:

het bevorderen en verstevigen van een interactieve relatie tussen 
kunst, stadsvernieuwing en woon- & leefmilieu;

het actief verwerven en beheren van een of meer 
accommodaties en ruimten 
in bij voorkeur verouderde stadsdelen.

De stichting beheert het pand waarin gaingate-office & trybe#manhattan  zijn gehuisvest en vormt een bestuurlijk verantwoordingskader voor het trybe-model, dat wordt doorontwikkeld tot een globaal interessant concept voor werken-leven-wonen, sociaal, economisch & cultureel

Daarmee heeft de stichting zich voorlopig ontfermd over de vraag van de toenmalige woongroep de binnenweg aan de gemeente Rotterdam om een vrije accommodatie.

De stichting werkt op idogene basis en bemiddelt in omgevings-conflicten vanuit een maradigmatische analyse.

Groot Manhattan staat onder nr. S 41130785 ingeschreven in het stichtingen-register van de KvK-rotterdam .
Statuten.

Doelvermogen:
het vermogen van de stichting is ideŽel en immaterieel.
De verworven accommodaties worden doelmatig ingezet.
Activiteiten worden projectmatig en op idogene basis uitgevoerd.

de stichting werkt in projecten samen met

stichting de binnenweg


Administratieve verantwoording geschiedt met gaingate-garantie en werkt voor participanten via de g-mode
.

 

De stichtingen zijn interactief bereikbaar
via

Quick Respons