TERTIUM NON DATUr


is een filosofisch adagium 
dat zich in veel culturen heeft genesteld 
als een mouton-qui-rit-virus dat,
naarmate de mens opgroeit, 
bewustzijnsverkramping kan veroorzaken 

als filosofische imperatief
 

bromide      dooddoener       formule banale

als (ped)agogische imperatief
criminogeen argument criminotoire 

voor

environmentality       uemgebungsbildung       environmentalité

omgevingsverantwoordelijkheid

owo-attitude  
includes
tertium datur  
what serves me may suit you  


tertium & able faqs

  1. Wat betekent "tertium non datur"  ?

  2. Wat betekent "tertium datur" ?

  3. Waarom manhattan?

  4. Waarom "able to gain" ?

  5. What is                    ?

  6. When is                                              ?  

  7.  

  8. .........

  9. ....

  10. .

 


email26.gif (14358 bytes)

pan t era


wat betekent "tertium non datur" ?

dropper.gif (19095 bytes) een derde mogelijkheid bestaat niet, oftewel:
 "iets is goed of fout; waar of onwaar"
tertium non datur 
conserveert de heersende redelijkheid.
het ontkent
evolutie in complexiteit, oftewel
tijd als groeifactor voor bewustzijn.
 godel´s´telling ontkracht tnd

Back to Top

Wat betekent "tertium datur"?

airplane.gif (35480 bytes) "de derde is gegeven", oftewel:
twee bestaat, maar er is meer.
tertium datur (td) is een pijler voor de nieuwe redelijkheid,
  sluitsteen van het verleden.
dome for the past


Back to Top


able to gain ? 

you = free
  :)2(:  
find 
u=answer

sf profile

dali.gif (21839 bytes)  social dali.gif (21839 bytes)faction dali.gif (21839 bytes)

    sf-relatie: gemeente rotterdam / sf-nr: 1839.83.920
    sf-relatie: provincie noord-holland / sf-nr: 281.24.297


Back to Top


Why manhattan ?

this question isn´t asked yet

next.gif (28065 bytes)
Back to Top

What is ... ?

new.gif (17000 bytes)
Back to Top

When is ... ?

comingsoon.gif (46103 bytes)
Back to Top

julian lucas informary
®© renergetic copyright ©®. all rights deserved.
trybe#manhattan.  rotterdam.          Revised: 05-08-05.