preservices zijn de informary-portico's
die direct aansluiten op werken & leven van trybe manhattan.
zij vormen de verticale assen van het oma-profiel.

contemporary organised

investeren, organiseren, besturen & adviseren:
het gaingate-model is met expertise vanuit deze velden ontwikkeld.
de dominante muziek is 'eigentijds klassiek', waar een foute noot vaak de ouverture van een nieuwe muzikale periode inluidt.
de modellen gaingate & trybe zijn in sociaal-cultureel & politiek opzicht panarchistisch, oftewel universeel toepasbaar.

younger orientated

middle of the road popmuziek met underground verzet.
van anti-cultuur via eu-conomy naar een nieuwe redelijkheid.
de literatuur van of over jonge mensen, helden soms, die vaak door omstandigheden gedwongen nieuwe terreinen moesten verkennen.

meta-approach

 

in woorden en artistieke uitingen van eigentijdse opiniedragers geventileerde gedachten over de weg naar morgen, waar voor elk mens geldt, wat voor jou hoort te gelden.

 

participation is gaingate-guaranteed