oio-code

 

code voor een gaingate-overeenkomst, waarin de ander globaal acceptabel 
"op integriteit onderzoekbaar" is.

de code (de)activeert het ioi-modem

 

one integrity option, gaingate-code in agreements,
including tertia.

the code (de)activates the ioi-modem.