quatter

 

gainmatige kraker.
kraken is/was in nederland een geaccepteerde wijze voor
het verwerven van woon- of werkruimte,
mits het gaat om een leegstaand pand of
een lokatie, van overheid of particulier,
indien er sprake is van 
1. urgente noodzaak voor huisvesting van het initiatief
2. verwaarlozing van pand/perceel door de gemeenschap/overheid
3. verwaarlozing van het gebruiksrecht door de eigenaar

context: hoofdkantoor hal gekraakt.


a social & political accepted squatter,
in the netherlands legalized, when/if:
1. urgent necessity for accommodation is demonstrable
2. dilapidation of the area by the community
3. abuse of the right to use the place by the owner

context: hal building squatted

your ideas or propositions

are welcome