Phrame Phiny Philology:
de achterkant van het gelijk via de isb-nummers van de bezige bij.

 

1974:   overgehaalde landrotten

de wraakgier   de beunhaas   het ontstoffen

 

Een universeel werk van de eerste orde!
roept de Heer O.B.B, te R. uit.

Reeds meermalen heb ik getuigd van mijn bewondering voor
de uitgelezen prachtwerken in deze serie, die aan de vergetel-
heid worden ontrukt door een meedogenloze uitgever.

Ditmaal ben ik geheel sprakeloos, zodat de ruimte mij ontbreekt.
Welk een meesterhand is hier aan het woord! Hoe beklemmend
wordt de hedendaagse moraal ten tonele gevoerd - en bij het
tweede deel verbleekt zelfs het Waterpoort-schandaal op gru-
welijke wijze.

Maar het slotdeel klinkt op als een klaroenstoot die ik vooral
jongere lezertjes als een les op het hart zou willen binden.

 

aamnaakblokje voor younger policy op

virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?