Balans per 1 januari 1956
Activa Passiva
Kas 1.121,90 3.754,67 Leveranciers
Postrekening 1.354,64 902,95 Onkosten
Boerenleenbank 18,97 211,68 Omzetbelasting
Klantenvorderingen 2.834,80 124,85 Interest Hypotheek o/g
Telefoon Heereweg 11,68 13.304,18 Geleende gelden
Goederenvoorraad 2.391,78 14.100,00 Hypotheek o/g
Embalagevoorraad 496,00 868,70 Afschrijving dub. Debit 
Onkostenvoorraad 532,00 12.168,00 Gekap. Lijfrenteverplichting
Inventaris 3.213,00
Bestelauto 3.870,00
Zaakpand 21.785,00
Goodwill 378,00
Oven 6.833,00
Totaal Activa 44.840,77
Negatief Kapitaal 594,26
Balans per 1 januari 45.435,03 45.435,03 Totaal Passiva

 

JAARVERSLAG 1955     BALANS 1956