OK

Ongebreideld Kapitalisme

de staat ontdaan

 

Miljardairs bezitten samen bijna evenveel als helft wereldbevolking

nrc-volkskrant juli 2003

Van onze buitenlandredactie
AMSTERDAM

De groeiende kloof tussen arm en rijk leidt tot bizarre constateringen.
Zo overstijgt de rijkdom van de 358 miljardairs van deze wereld inmiddels de gecombineerde jaarinkomens van 45 procent van de wereldbevolking.
Dit is een van de waarnemingen van het VN-ontwikkelingsfonds UNDP, dat vandaag zijn 'Human Development Report 1996' presenteert. Nederland is volgens UNDP in Europa het beste land om in te leven. Voor het tweede achtereenvolgende jaar staat Nederland op de 'Human Development Index' van UNDP op de vierde plaats achter Canada, de VS en Japan.

De index geeft per land een overzicht van de leefomstandigheden, aan de hand van de gemiddelde levensverwachting, het onderwijspeil, de woonomstandigheden, het nationaal inkomen, et cetera. De index wordt door de UNDP gezien als een alternatief voor de meer gangbare, maar puur economische graadmeter van het bruto nationaal product (bnp).

Het UNDP constateert in zijn jaarrapport dat Nederland begin jaren negentig naar verhouding veel investeerde in zaken als gezondheidszorg en relatief weinig in militair materieel. Dat de VS, met een mager sociaal stelsel, op de index boven Nederland uitkomen, ligt volgens UNDP-auteur Richard Jolly aan de hoge scores in de VS op  onderwijs en inkomen.
Honderd landen hebben te maken met economische achteruitgang of stagnatie. Dit betekent dat een kwart van de wereldbevolking (1,6 miljard mensen) met minder moet zien rond te komen. In zeventig van deze landen is het gemiddelde inkomen lager dan vijftien jaar
geleden. In 43 landen is het zelfs lager dan 25 jaar geleden.

'Als de trend doorzet, zullen de economische verschillen tussen de industrielanden en de ontwikkelingslanden onmenselijk worden', meent James Gustave Speth, directeur van de UNDP.
De organisatie dringt aan op een mondiale aanpak gericht op het ombuigen van de trend. Daarbij dienen volgens UNDP drie doelstellingen voorop te staan: de armste landen moeten ten minste 3 procent groei laten zien; nadruk dient te liggen op duurzame groei en grotere gelijkheid; 'verkeerde' vormen van groei dienen te worden bestreden.
Onder dit laatste verstaat het UNDP groei die ten koste gaat van de werkgelegenheid, de democratie, de natuur, de armen, of de culturele identiteit.
De VN-organisatie wijst er op dat de snelst groeiende landen in de wereld (landen in Oost- en Zuid-oost-AziŽ) tevens de eerlijkste inkomensverdeling laten zien. 'Geen enkel land ter wereld dat een periode van snelle economische groei doormaakte bij een geringe verbetering van de leefomstandigheden, wist zijn groeitempo vast te houden', aldus Jolly.
Om het belang van onderwijs voor de economie van een land te beklemtonen wijst UNDP op Pakistan en Korea. De twee landen hadden in 1960 eenzelfde inkomenspositie, maar in Korea ging in dat jaar 94 procent van de kinderen naar de basisschool, tegen 30 procent in Pakistan. Het bruto nationaal product van Korea is nu drie keer hoger dan dat van Pakistan.

 

Human Development Report 2005
International cooperation at a crossroads:
Aid, trade and security in an unequal world

tags of the states
flags for younger policy

operatie hieleprik
"..als dit doemscenario werkelijkheid wordt,
heeft niemand daar baat bij."

 

zijn miljardairs  samaritanen ?

nrc: miljardair geeft z'n geld weg
volkskrant: de twee rijksten op aarde
geven samen hun fortuin weg

warren buffet, melinda & bill gates
foto: diane bondareff / gates foundation

de consumenten van microsoft & coca cola
gunnen stockholders een royaal bestaan
en financieren "en passant"
de goede doelen van dit gulden trio

><><><>

phiny dick philology

Hall of Blame

de staat ontdaan