De OnderDaan Teloor

oftewel:

het failliet van duurzame economie
in de westerse-cultuur

De WC (Westerse Cultuur) kreeg, zoals we weten, vanaf 1600 extra wind in de zeilen door een vermogen, dat in de loop der jaren het reŽle geld excessief stuwde naar particulieren (patriciŽrs & patjepeeŽrs) die dat proces overigens "en passant la marťe" laten betalen door de (virtuele) eigenaar van dat geld: Daan & zijn Onderdanen, oftewel De Staat.

Duurzaam varen, kapitalistisch vergaren, arbeiders inklaren: Een Hollandse Daad.
De VOC, door wind en aandelen aangedreven, maakte met slavenarbeid van de wereld een plunderparadijs.
Die particulieren bouwden domeinen als romeinen met dit verschil, dat de keizer van Rome het geld dat hij investeerde in onze regio door zijn domein(leen)heer weer liet terughalen als belasting, voor zover we het niet als sieraad verbruikt hadden.
Bij ons gedroegen de domeinheren zich, alsof geld van hen was. Ze kochten een titel; hun kind een kasteel. Ze financierden de koning als waren ze de Bovendaan.

Die staat ziet toe dat hij niet valt.

De bovendanen weten zich vanaf 1800 meer & meer zeker van hun vermogen.
Uit wat verwilderde varianten van hun aandelenkip was het verzekeringsei gedarwineerd.
Vleugels voor de westerse economie, die meer en meer in handen kwam van doyene families, ooit als marskramer of slavendrijver begonnen, door domeindrift aangetast.
De globale acceptatie van de westerse economie kan door hen vanaf 1900 zelfs politiek (militair & diplomatiek) afgedwongen worden via naties afzonderlijk of in "geallieerd verband" en wordt naar het lijkt, vanaf 2000 zelfs door de Verenigde Naties globaal gedoogd. (Resolutie 1441= Oorlog Irak).

Die staat ziet toe dat hij niet valt.

Bovendanen hebben overwegend weinig respect voor belangen van de samenleving als er geen statusversterkend profijt is. Ze bedienen zich van juristen, media & reclame om hun gelijk gewettigd te krijgen en manipuleren kunsten, sport & wetenschap om Daan's onderdanen een goed gevoel te geven.
Ze omarmen de kunstenaars, stichten musea & geven grote sommen aan goede doelen.
Ze weten zelfs parionetten in politieke posities te plaatsen.

Die staat ziet toe dat hij niet valt.

Onderdanen lieten zich leiden door een mix van geloven, weten & berusten, maar raken steeds meer een drom in de westerse schijnwerkelijkheid die soms angstaanjagend wordt aangedreven door nieuwe domeinheren, de hoeders & herders van het virtueel vermogen:
economen, techfins en aanverwante sciŽntisten, die zich in steeds meer bochten moeten wringen om geloofwaardig te blijven & reclamebureaus & massamedia, die steeds uitzinniger verknipte aandacht vragen voor nieuwe idolen en sensatie-formats om aantrekkelijk te blijven als kritiekloze katalysator in het omvormingsproces (de vermaakindustrie) van kapitaalgestuurde verzekeraars & producenten.
 

Die staat ziet toe dat hij niet valt.

Daan ziet het geld van zijn staat verdwijnen naar bovendanen die er een misleidend maar aanlokkelijk, virtueel vermogen tegenover weten te zetten voor zijn onderdanen.
De constructies voor de westerse economie & cultuur worden kunstmatig in stand gehouden. "Achmea" zit overal achter.
Het abc van economie en samenleving (arbeider, baas, consument) wordt "particulier" via een oude strategie die met "aantrekkelijke idolen" (gewoon lekker doen wat je zelf leuk vindt) wordt uitgezet door trendgoeroes van de economie & reclamerabbi's met kijkcijferkanonnen om hun individuele domein te vergroten.
De burger wordt univee, voor de mal gehouden door de disposabele patroonheiligen van de vermaakindustrie.
 

Die staat ziet toe dat hij niet valt.

Daan's vermogen wordt uiteindelijk ook virtueel. De heren-mentaliteiten-mantel is in feite al zoiets.
Op zich is dat geen probleem, maar als de wc-mentaliteit of -normaliteit van de vrije markt een misvatting blijkt
(en de omvangrijke, door het westen veroorzaakte staatsschulden wereldwijd en de vlucht van het echte geld wijzen daar op),
dan krijgt de staat het voor zijn kiezen.
Want Daan heeft geen vermogen meer, slechts cijfers in twee kleuren.

De burger, ontdaan, zoekt zijn heil al in het "aanlokkelijk" particularisme:
"Ieder voor zich, verzekerd  & wel." Maar die weg naar een hemel loopt loopt uit op 'n hel.

Uiteindelijk zijn het de nieuwe domeinheren, die zichzelf extra verzekeren van een royaal bestaan, ten koste van Daan en zijn landgenoten.
De "abrupte correctie" die sommigen toch al verwachten, kan dan wel eens een "agressieve correctie" worden.

De koning draagt virtuele kleren; de staat een virtueel vermogen.
Het proces van democratisering wordt door ondernemers gemanipuleerd.
Journalistiek en Marketing raken verstrengeld als de dubbele helix, het DNA van de casehond.

 

Alleen een "hollandse houding" die een aanzet kan zijn
voor  een hervonden,
europese eenvoud
kan het onheil oplossen, zodat
een globale economische uitputting
kan worden voorkomen.

 

Symptomen van het aanstormend failliet van de
westerse consumenten-economie
 

 

oorzaken van het failliet van de wc-economie

 

kortom:
de westerse consument is kritiekloos univee, dat zich telkenmale weer enthousiast:

ofwel: 
is zich totaal niet bewust van zijn macht als democratische daan in een europese staat

 

Werk mee, zeg NEE

Nieuwe Europese Eenvoud

gebaseerd op
Globaal Bewustzijn:

> Inclusief Denken & Ken jezelf <

> Van kinds af aan <

De wereld is bedoeld voor morgen

de toekomst dendert op ons af

 


Iconomy   Iconomie:
Idolate leer van kwalitatieve instandhouding
door zelfverrijking vanuit een taxonomisch
te specificeren staat van zijn.
(iconomy gaat per definitie ten koste van een omgeving)

Idolity   Idolheid:
(geesteshouding)  staat van zijn waarin,
gevoed door politieke, educatieve of religieuze motieven 
een zelfversterkend effect ontstaat dat leidt tot
idolatrische overschatting van het eigen vermogen
in de ontwikkeling van de mens.

 

actie hieleprik

n.b.: ondertussen reist een
royale nederlandse delegatie
met regelmaat buitengaats
om het 400-jarig bestaan van
"de goede betrekkingen"
te vieren


de kraag van toen


is de strop van nu


het geld gaat er met de poen vandoor.......................gets dreigt..........globale economisch tsunami door ineenstorting  wc-economie

 

gyp.nl

het  meiresonne  sanders-maradigma

de groene amsterdammer  9/1/2019
Veertien tips voor de volgende crisis
van  Mirjan de Rijk:
voor als het opnieuw mis gaat

de groene amsterdammer is tegenwoordig
ook online per editie te koop
www.groene.nl   


in folio:
the homecoming of our flying dutchman
de  ommekeer van  onze vliegende hollander

snelle reactie  ?

manhattan project 3.01

renergetic copyright   
1998    nl  3022 bl 54  last update: 28-08-2022

 
disclaimer