jaar


de duinendelta van
4-stromenland


geschiedenis
west europa

0 een volk van ver bedreigt
de wieg der kaninefaten
  Augustus Imperator
400 saksen vestigen zich in heimverband   Volksverhuizing
700 monikken uit ierland   Kerstening van Europa
  Beeldenstorm I
800 domeinen in de regio   Leenmannen & Leenheren
889 Noord Gouw - Nortgho - Noordwijk  
1000 kerken, kloosters & kastelen  
     
1566  

Beeldenstorm II

1573 klooster venietigd  
1650 politiek economisch perspectief  
1854 herstel godsdienstvrijheid  
     
     
     
      Beeldenstorm III

 

Zoals meer volkeren uit het verleden, hanteerden de Kaninefaten een "handig" telsysteem, gebaseerd op de vingers van de ene hand als eenheid & die van de tweede als verzameling of "tal" (meestal 5- of 6-tallig) de kaninefaten hanteerden het meer "sophisticated" zestallige stelsel.

In de ontwikkeling van de schrijfwijze der getallen en in de klanken die ervoor worden gebruikt, zijn overblijfselen van die pre-romaanse getallenstelsels nog in heel europa te herkennen.
(de getallen "elf" en "twelf"  verwijzen naar de eerste & tweede vinger van de volle hand. ze staan in het zestallig stelsel voor 6 , 12 )
(in frankenland wordt tientallig gerekend, maar anderstallig gesproken bv:  quatre-vingt seize = 96)

Ook in gezegden als "die mensen zijn van zessen klaar", vinden we het telsysteem terug.
(het links/rechts-probleem: op welke hand zitten de zessen?)

O = vuist  } = linkerduim  { = rechterduim  I =vinger

O { 1
O l{ 2
O ll{ 3
O lll{ 4
O llll{ 5
} O 6
}l O 12
}ll O 18
}lll O 24
}llll O 30

dus:   }ll lll{ =3x6 + 4x1= 22     } { = 7    }lll O = 24

 

duinbehoud:
van polder- naar wiegmodel  

opus 27
het oog van boor