geachte aon-medewerker,
 
hierbij melden wij u, dat de wolkbreuk van 18 augustus j.l.
wateroverlast in onze benedenetage heeft aangericht.
gelukkig waren we ditmaal thuis,
zodat er tijdig kon worden ingegrepen.
 
de enige kosten die zijn gemaakt (het huren van een waterzuiger),
neemt de stichting voor haar rekening.
de vloerbedekking is ook ditmaal nog enige dagen vochtig gebleven,
maar lijkt zich wederom te herstellen.
 
we hebben tijdens de schade van 10 augustus 1999 veel geleerd
van de adequate dienstverlening van gabrobins-medewerker, de heer lantinga,
en zijn hem daar nog steeds dankbaar voor.
 
we waren nu beter in staat, het probleem te analyseren en
hebben er op onze website een eerste impressie van gegeven.
tevens proberen we onze directe omgeving te interesseren.
voor een collectieve aanpak.
~/brainstorm/convitatie.htm 
 
mocht u willen participeren in het
"brainstorm-panel"
dan horen wij dat graag van u.
 
met vriendelijke groet,
 
jan van hensbergen,
stichting de binnenweg,
 
nl 3022 bl 54