sbw.gif (32573 bytes)stichting
de binnenweg

stichting ter stimulering & tot steun van vernieuwende initiatieven op het gebied van 
kunst, cultuur, welzijn & beleid.

De stichting is opgericht op 14 juni 1990
en heeft haar doelstelling als volgt verwoord: 

"het op materiŽle & immateriŽle wijze ondersteunen van vernieuwende initiatieven 
op het gebied van kunst, cultuur, welzijn & beleid in de randstad,
  welke dreigen vast te lopen door formele procedures 
van fondsen & overheden 
of door onvoldoende politieke
of maatschappelijke waardering",

  waar de notaris aan toegevoegd heeft: 
"en voorts al hetgeen met een & ander, rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."  

Vanuit de directe confrontatie met de politieke en de 
maatschappelijke realiteit van welzijn 
heeft de stichting zich de eerste jaren sterk gericht op 
het zoeken naar oorzaken van 

onwelzijn
  en het merkwaardige verschijnsel, 
dat de politiek de behoefte voelt,
  welzijnsbeleid  
te formuleren.

Om aan haar werk enige bekendheid te geven, 
heeft de stichting in 1993 aangekondigd, 
vraagstukken in een
perspectief te plaatsen,
dat recht doet aan 
individuele & mondiale aspecten van welzijn.
 

Vanuit die gedachte ontstond
het gaingate model 
ee
n eerste, voor alle partijen,
groepen en culturen acceptabele stap†
naar een globaal netwerk  voor  welzijn.
De verdere ontwikkeling daarvan
wordt door de stichting bewaakt.
De stichting werkt op idogene basis en
stel haar middelen ter beschikking van
vraagstukken,
die binnen haar doelstelling
analyse en oplossing behoeven.

De Binnenweg staat onder nr.
S 41131781
ingeschreven in het register van de
KvK-Rotterdam.

statuten

Doelvermogen:

het vermogen van de stichting is
ideŽel & immateriŽel.
De stichting wordt in stand gehouden
door het netto-vermogen van haar stichters
aan te wenden als avs-budget,
algemeen voorwaarden-scheppend,
zodat giften & fondsen
volledig projectgebonden conform
wet- & regelgeving
kunnen worden ingezet.

Activiteiten worden projectmatig en op
idogene basis uitgevoerd.
Administratieve verantwoording met
gaingate-garantie.

De stichting is interactief bereikbaar
via app & email

Quick Respons
e-mail      e-app

 

  1993: mediaire aankondiging

 NL32 INGB 0001 0173 62
Stichting de  Binnenweg