de stoep hersteld,
de  e rasmus is terug..., nu de hoodgangers  & -genoten nog
foto meineszstoep

onontgonnen omgeving, gebied  in kaart, sonderingen gaande, solide vooruitzicht....onontgonnen omgeving, gebied  in kaart, sonderingen gaande, solide vooruitzicht....onontgonnen omgeving, gebied  in kaart, sonderingen gaande, solide vooruitzicht....

3rb4
rootsvorming in de hood
wijkgerichte dynamiek in stadsontwikkeling
 

hood-educatie
 globaal omgevingsonderwijs
wereld-verkenning vanuit de hood
"koter kanuk op verkenning"

hood-economie
 ondernemen & bovengeven
generatieve solidariteit

environmentality    omgevingsmentaliteit
 tertium datur: able to gain
de omgeving als bakermat voor
een zinvol bestaan

onontgonnen omgeving, gebied  in kaart, sonderingen gaande, solide vooruitzicht....onontgonnen omgeving, gebied  in kaart, sonderingen gaande, solide vooruitzicht....onontgonnen omgeving, gebied  in kaart, sonderingen gaande, solide vooruitzicht....