de erasmus onderscheidt zich van de
huismus   ringmus   ultimus & andere vleugelingen  door onder meer
de volgende eigenschappen:

 • het vrouwtje onderzoekt op initiatief van het mannetje de woonvriendelijkheid van de haar aangeboden habitel voordat tot de stichting van een nest wordt begonnen
   

 • ze accepteren in beperkte mate vreemde vogels en 2- tot 4-potigen die niet kunnen vliegen
   

 • is gehecht aan buitensoortelijke herkenning en voert soms tot eigen schrik een vreugdevluchtje uit voor de herkenner, die daardoor als medebewoner is aangemerkt
   

 • waarschuwt soortgenoten & medebewoners gelijktijdig voor onheil
   

 • heeft afkeer van harde & onverwachte geluiden
   

 • attendeert op aanvang van de broedperiode door bouwmaterialen te showen
   

 • laat bij nestuitbreiding zien, dat niet al het eten voor zichzelf bedoeld is en dat de kids niets te kort komen.
   

 • ondersteunt de kids in zelfredzaamheid & zorg voor nestgenoten
   

 • voedt & helpt elk onbeholpen jong van de kolonie
   

 • wordt gekenmerkt door globale gelijkheid & eenduidigheid met 
   

 • unieke gedragskenmerken & een id-versterkend verenkleed
   

 • de groep kan een wolkbreuk doorstaan (windoos webvideo volgt)

 

ben je bekend met de eras,
de multimus van het nieuwe westen
maar mis je kwaliteits-data...
mail
trybe#manhattan


de  
hangende tuin van het nieuwe westen

sparrowniche

erasmuskolonie bedreigd 
de erasmusmonitor 

 

Het Bureau Stadsnatuur kondigt een cursus aan
voor vleugelloze tweebeners
die in zichzelf de mus herkennen:

Data cursus mus:

1.     theoriebijeenkomst dinsdagavond 27 februari

2.     theoriebijeenkomst dinsdagavond 6 maart

3.     excursie zaterdagochtend 17 maart

4.     excursie zaterdagochtend 24 maart (reserve)

 Graag tot ziens,

Maurice Backera (Bureau Stadsnatuur Rotterdam

          Koos Leidelmeijer (Rotterdams Milieucentrum)

Meer informatie hierover volgt later.
Bent u al geïnteresseerd dan kunt zich alvast aanmelden via info@milieucentrum.rotterdam.nl of 010 – 465 64 96.
Te zijner tijd ontvangt u dan uitgebreidere informatie over deze cursus, die
wordt aangeboden door bureau Stadsnatuur in het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam

de grote huismus
tentoonstelling

 


id-krediet met behoud van eigenheid


Manhattan  Project  3.01
renergetic copyright 1998

NL  3022 BL 54   last update  08-07-2022 15:47
 
disclaimer   Q&A   contact