Knowasys

ONGEBAANDE PADEN BEGAAN IN:

 

 

 

 


knowasys,
cha-organisch
fitnatural
gedachtensysteem
outlines voor een verzamelhal
virtueel doolhof van
artistieke impressies,
cultuur-zinnige projecten,
samenlevingsacties & nieuwe begrippen
om er vat op te krijgen.

Gaingate-matig samen-, beschikbaar & toegankelijk gesteld op idogene basis.

De
Knowasys Art Galaxy staat open voor ieder die op idogene basis,
projecten & producten bereikbaar wil maken.   


1998-12-27 > 24.00~00.00 < 28-12-1998