idogene


omgevingsvertrouwen bevorderende eigenschappen,
elementen of circumstandigheden, zoals
"tehuis", "buurt", "gezin"  "onderneming", "school" of "organisatie".


bovengeven & ondernemen.


environment awareness powering elements, conditions or
caracteristics, like: neighbourhood, union, family,
school, mosk or church.

virtualize reality