bones4.gif (87180 bytes)QUEER
OR
QUINTESSENTIAL

PREPOSTEROUS OR POSTULATE

EVERY ANSWER DESERVES ATTENTION

Zoals twee niet zonder drie bestaan, bestaat een niet op zichzelf

Wat is een ingeving zonder omgeving?

Alle antwoorden worden, voor zover ze niet direct in behandeling kunnen worden genomen, opgeslagen in twee rubrieken:

  1. vervelende antwoorden
  2. vraagbare antwoorden

Antwoorden over gaingate & trybe #manhattan krijgen direct aandacht in knews2day

Antwoorden over l'essence de l'Ítre, het wezen van het zijn, in het perspectief  van individueel omgevings-welzijn of dat van een groep of organisatie, kunnen  in een vip-traject gezet worden.

 

Toegang tot de inventarisatie van antwoorden
kan leiden tot interactieve participatie en
 daarom alleen mogelijk via de oio-code.
Virtuele interactieve participatie (VIP)
vraagt  een globale belevingswereld.