"One or nothing
demands  the system;

"There are always two possibilities",
 
according the butler;

"Tertium non datur"
seems  the philosophical imperative. 

 

hoe kijken wij daar tegenaan ?

TERTIUM NON DATUR

is een filosofisch adagium 
dat zich in veel culturen heeft genesteld 
als een lachende-schaapvirus dat,
naarmate de mens opgroeit, 
bewustzijnsverkramping kan veroorzaken 

als filosofische imperatief is het 'n

bromide  dooddoener    'n formule banale

als (ped)agogische imperatief 'n
criminogeen
argument criminotoire 

voor

environmentality     uemgebungsbildung  
environsmentalité omgevingsverantwoordelijkheid

daarom bieden wij / so we offer you
c'est pourquoi nous vous offrons:

and

a template for lapsarians,
homo eco universalis


future's hope

hoop voor de toekomst


een snelle reactie,....any questions or remarks,
... des resonances profondes?
contact-info

 questions about
the manhattan project

tertium datur & able to gain
faq

 


manhattan project 3.01

renergetic copyright   
1998    nl  3022 bl 54  last update: 01-06-2020
 
disclaimer