"One or nothing
demands  the system;

"There are always two possibilities",
 
according the butler;

"Tertium non datur"
seems the philosophical imperative. 

hoe kijken wij daar tegenaan ?

TERTIUM NON DATUR

is een filosofisch adagium 
dat zich in veel culturen heeft genesteld 
als een lachend-schaapvirus dat,
naarmate de mens opgroeit, 
bewustzijnsverkramping kan veroorzaken 

als filosofische imperatief is het 'n

bromide  dooddoener    'n formule banale

als (ped)agogische imperatief 'n
criminogeen
argument criminotoire
voor   regarding   concernant

environmentality     uemgebungsbildung  
omgevingsverantwoordelijkheid

daarom bieden wij / so we offer you
c'est pourquoi nous vous offrons:

 

and

templates for lapsarians,
homo eco universalis
future's hope


hoop voor de toekomst


Manhattan  Project  3.01
renergetic copyright 1998

NL  3022 BL 54   last update  08-07-2022 15:45
 
disclaimer   Q&A   contact