klampen  &  kikkers

advies inzake inrichting   steunvoorziening jeugd- & jongerenwerk

 

Inhoudsopgave

motto:
De waarde van een systeem wordt niet zozeer bepaald door zijn interne plausibiliteit,
alswel door de mate waarin het kan worden vastgezet in zijn omgeving.
(vrij naar L. Wittgenstein: Over zekerheden, nr. 144)

klamp: belegstuk om losse delen tot een vaste constructie te maken.
kikker: haak om aan te meren

Haarlem, 15 december 1987

Met killend' fok
72 opties voor beleid