Liquidatie-register stichting
 Raad voor Jeugdbeleid N-H

 

Dit register en de outline zijn op 26-3-1990 door de Raad voor Jeugdbeleid vastgesteld als een handvat / vademecum om het gehele proces van de liquidatie verantwoord en volgordelijk te kunnen laten verlopen.

Er was geen handleiding te vinden in de welzijns- c.q. beleidssector.

Vandaar eerst een inventarisatie van vragen en aandachtspunten:

 1. Wat is de formele regelgeving ?
  denk aan burgerlijk wetboek, provinciale richtlijnen en statuten van de stichting/vereniging
   

 2. Wie zijn er bij een liquidatie betrokken?
  Medewerkenden, relaties van diensten en producten, leveranciers en afnemers, werkinhoudelijke relaties en bestuurders
   

 3. Hoe is de besluitvorming bij liquideren
  besluitvoorbereiding en -uitvoering, procedures van inspraak en medezeggenschap, het liquidatiebesluit.
   

 4. Administreren en registreren van de liquidatie
  bevatten het sociaal plan voor het personeel, een overdrachtsplan met overzicht werkzaamheden en overdrachtsmogelijkheden;
  het ontbindingsplan voor bestuur en organisatie.
   

 5. Het proces van liquideren:
  Intern overleg met werkgroepen, personeel en bestuur;
  extern overleg, politiek-bestuurlijk, werkinhoudelijke relaties en zakenrelaties.

 

In het register zijn deze vragen en aandachtspunten omgezet in paragrafen van een Liquidatie-register.

Links-boven de mutatiedatum          Rechtsboven de LR code


klik hier voor de outline van
het register